logotyp

Režim dne

Otvíráme v 6.00 hod.

Děti se schází každý den v I.oddělení, kde mají možnost odpočinout si ještě na pohovce nebo si vybrat hračku dle svého výběru, v 7.00/7.30 se rozdělí do svých tříd, kde mají svůj plánovaný program. 

Ranní činnosti po příchodu dětí:

Děti se věnují spontánním hrám a činnostem podle jejich volby a výběru. Rozvíjejí podněty nabídnuté učitelkou z oblasti jemné motoriky, rozvoje poznání a z oblasti estetické – individuální, rozvíjení fantazie a tvořivosti se stavebnicemi, mozaikami, kubusy…, skupinové i společné.

Učení hrou – aktivity: 6.00 – 9.00/9.20

Probíhá komunitní kruh s ranním pozdravem, řízené rozhovory, prožitkové učení, modelování situací, cvičení, tanec, zpěv, dramatizace pohádek, jazykové chvilky, smyslové a společenské hry, aj. výchovně – vzdělávací aktivity jsou vedeny v jednotlivých třídách ve skupinách či společně na základě dobrovolnosti a zájmu (chceš, nechceš, máš čas?). Ostatní děti pracují, hrají si v koutcích (knihovnička, pískovnička, domeček s panenkami, pracovní stolečky, stavebnice atd.). Učitelka děti motivuje a povzbuzuje, sleduje, případně koordinuje průběh, kdy se děti v přímo řízené činnosti střídají.Tyto aktivity jsou součástí týdenního tématického bloku, jejich náplň / didaktické hry a činnosti / jsou plánovány s ohledem na věkové složení třídy a vytýčením pěti oblastí, ve kterých jsou děti vzdělávány.

Motivační cvičení:

Děti spolu s učitelkou se věnují relaxačním a nápravným cvikům za doprovodu hudby (cvičení s náčiním – šátky, kroužky, míčky…), pohybovému ztvárnění písní a říkadel nebo pohybovým hrám s jednoduchými pravidly.

Dopolední svačina: 9.00/9.20 – 9.20/9.40

Každý týden jsou určeni u stolečků „hospodáři“, kteří se starají o děti u svého stolku – sklízí talíře, stírají stolky, připravují talíře na polévku, příbory. Jídlo mají připravené na velkých talířích, pití si přidávají samostatně.

Pobyt venku: 9.20/9.40 – 11.30/12.00

Přibližně okolo 9,40 hod. začíná probíhat převlékání na pobyt ven. Nezbytnou součástí učení je učení v přírodě, které skýtá dětem mnoho prožitků. Vycházky do okolí střídáme s pobytem na zahradě s ohledem na počasí. A právě v přírodě a ve svojí obci se aplikuje do vnímání dětí značná část poznatků a prožitků, potřebných pro správný rozvoj osobnosti dítěte.

Oběd: 11.30/12.00 – 12.00/12.30

Hygiena, společný oběd

Odpolední odpočinek: 12.00/12.30 – 14.00/14.15

Po 12.00/12.30 začíná příprava na odpolední odpočinek – hygiena, po obědě děti odpočívají společně na lehátku, kde jim učitelka čte nebo vypráví pohádku, občas děti poslouchají reprodukované pohádky z CD přehrávače. Děti, které nespí, mají možnost věnovat se po krátkém odpočinku na lehátku klidovým činnostem u stolečku. (Předškoláci mohou ke konci roku vyprávět dětem pohádky sami.)

Odpolední svačina: 14.00/14.20 – 14.15/14.35

Před 14.00 hod. se děti postupně probouzí a vstávají, probíhá odpolední svačina. 

Odpolední činnosti dle zájmu dětí:

Po svačině se odpolední činnost odvíjí společně ve třídě, kromě teplých a slunečných dní, kdy děti odchází na školní zahradu. Dětem jsou nabízeny zahradní průlezky, oblíbené hry. Učitelka dává prostor dětem k rozvíjení jemné motoriky,  grafomotoriky (zejména předškolákům), a individuálně pracuje s dětmi (logopedická péče, dokončování prací z dopoledních či nedokončených činností). Děti se s rodiči rozchází postupně.

Zavíráme v 16.00 hod.

Pitný režim

Od 7.00 hodin mají děti v každé třídě po celý den pití, které podle potřeby doplňuje provozní pracovnice, která se stará rovněž o mytí nádob k pitnému režimu. Nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy.

      Respektujeme právo a potřebu dítěte být co nejvíce s rodiči, proto vycházíme vstříc rodičům, kterým se naskytne možnost dřívějšího vyzvednutí dítěte.

 

V Únanově 30.8. 2021

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Ovoce a zelenina do škol

Ve 46. týdnu se mohou děti těšit na mandarinku a jablko. Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

Ve 46. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo mléko. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2022ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign