Jméno:
Heslo:

Informace pro rodiče

Fotografování dětí

Focení dětí je z důvodu mimořádných hygienických opatření ZRUŠENO.
Bude nabídnuto pravděpodobně v měsíci říjnu. Termín bude včas oznámen.

Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ Únanov z důvodu epidemie

Vážení rodiče,

ředitel ZŠ a MŠ únanov po projednání se zřizovatelem OÚ Únanov
snižuje úplatu za předškolní vzdělávání:

březen      75,- Kč
duben        0,- Kč
květen      75,- Kč

Přeplatky vám budou vráceny.
Od měsíce června již bude platba probíhat obvyklým způsobem.
(Proto rodiče odhlášených dětí na červen, nechť si nezapomenou podat dlouhodobou omluvenku ve školce se žádostí o snížení úplaty. Nejpozději do 5. 6. 2020.)

Připomínka

ZVOŇTE POUZE NA VÝDEJNU.

Přivádějte děti nejpozději do 8 hod.
Po 8. hod. už bude prováděna dezinfekce šaten a chodeb.
Změna v omlouvání stravy platná od 25. 5. do 10. 7. 2020

- zákaz vydávání obědů do jídlonosičů
- stravu je nutné odhlašovat den dopředu
- v případě náhlého onemocnění strava 1. den propadá,
další dny lze obědy odhlásit

Vážení rodiče,

provoz v mateřské škole bude obnoven v pondělí 25. 5. 2020 od 6.15 do 15.45 hod.

Podmínky pro provoz MŠ

Při příchodu budete potřebovat:
- čestné prohlášení o neexistenci příznaků vitrového infekčního onemocnění
- podpis, že jste byli seznámeni s mimořádnými podmínkami pro provoz

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do budovy vstoupit!

Připomínáme:

-
nutnost 1 ks roušky v sáčku pro případ výskytu virového onemocnění
- pro bezpečné zajištění pitného režimu venku si každé dítě přinese označenou láhev s pitím
- zákaz nosit hračky z domova
- poučení o hygieně z Vaší strany
- zákaz vstupu do budovy a na zahrádku (pouze do šaten dětí)
- děti musí být bez příznaků (rýma, kašel, teplota)
- u dětí, které trpí alergií, je potřeba přinést potvrzení od lékaře
- v případě zjištění těchto projevů během dne, bude dítě izolováno a okamžitě budou kontaktováni rodiče, kteří si dítě v nejkratší možné době vyzvednou, a také bude informována spádová hygienická stanice (týká se to i zaměstnanců s podezřením na Covid 19)
- dodržujte odstup 2m před budovou MŠ
- používejte roušky po celou dobu pobytu v MŠ a dezinfekci při vstupu do budovy
- mateřská škola ruší veškeré hromadné akce (bohužel, i loučení s předškoláky, besedu s hasiči, divadlo v MŠ)

- mateřská škola zajistí u dětí i personálu zvýšené dodržování základních hygienických pravidel po použití toalety a zejména správnou hygienu rukou před konzumací potravin za použití dezinfekčních prostředků s následným hygienickým osušením rukou (jednorázové papírové ručníky)

- mateřská škola zajistí zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce (WC, stoly, podlahy, kliky ad.), zajistí časté a průběžné větrání prostor; celkovou dezinfekci tříd a zahradních prvků za pomoci OÚUpozornění pro rodiče

Zákonní zástupci oznámí své rozhodnutí o docházce do MŠ nejpozději do 15. 5. 2020 formou dotazníku. Byl individuálně zaslán všem rodičům nebo je ke stažení na stránkách školy (viz níže v článku).
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění přinesou rodiče v den nástupu do MŠ. Bez tohoto dokumentu nemůžeme dítě do budovy vpustit. 
Tiskopis "Čestné prohlášení" si můžou rodiče vyžádat a vyplnit při příchodu do MŠ.

Provoz MŠ od 25. 5. 2020

PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ Únanov –   25. květen 2020 (termín nástupu se může změnit dle vývoje epidemiologické situace)

Preventivní opatření v MŠ Únanov:

 • Písemné poučení rodičů docházejících dětí, že k pobytu budou přijímány jen zdravé děti, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota).
 • Rodič dítě předá přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. „ranním filtru“ s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Zvážit docházku dítěte s alergií. Před vstupem do školky bude dítěti změřena teplota a při sebemenším náznaku onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.
 • Rodiče podepíší Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu umyje a řádně vydezinfikuje ruce.

Další opatření k provozu:

 • Pedagogický personál v MŠ bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu, používání desinfekčních prostředků a dodržování preventivních opatření.
 • O podrobnostech prevence se můžete informovat v MŠ.
 • Desinfekci zajistí MŠ a k osušení rukou připraví jednorázové papírové ručníky.
 • Používat se budou výhradně papírové jednorázové kapesníky a po vysmrkání si dítě vždy umyje ruce mýdlem a vydezinfikuje ruce.
 • Zvýšená pozornost bude kladena na dezinfekci hrníčků a nádobí.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Hygienická opatření:

 • Ve zvýšené míře bude zajištěn úklid všech prostor desinfekcí vhodnými prostředky, časté větrání a zařazování pobytu venku podle klimatických podmínek.
 • Před a po servírování jídla budeme stoly umývat a desinfikovat.
 • Příbory si děti nebudou brát hromadně.
 • Hrnečky se budou během dne několikrát umývat.
 • Starší děti ve 2. třídě si už nebudou čistit zoubky.

Doporučená opatření:

 • Spaní v mateřské škole zvažte jen v případě nutnosti! Lehátka musí být 1 m od sebe. Málo prostoru.
 • Každé dítě bude mít v šatně roušku v sáčku pro případ objevení příznaků respiračního onemocnění ve školce.

 

Milé děti,

je měsíc květen a všichni víme, že druhou neděli v květnu (letos je to 10. 5.) mají svátek všechny maminky. A vy, děti, proto můžete s tatínkem nachystat pro svoji maminku překvapení. Ve fotogalerii "Pro maminku" vám posílám pěkné nápady na vyrobení přáníčka.
Do přáníčka vám tatínek může napsat tuhle básničku:
"Spanilá jak růžička, dala mi půl srdíčka.
Umí něžně pohladit, v pravou chvíli poradit.
Jenom jednu každý má, celý den se usmívá.
Mé mamince a podepište se svým jménem.
(To už umíte skoro všichni).

I my, všichni ze školky, přejeme vašim maminkám hodně zdraví, štěstí
a ať z vás, dětí, mají jenom samou radost.

Balíková Vlasta

Milí předškoláčci,

Milí předškoláčci,Natálko, Linduško, Valentýnko, Petruško, Amálko, Andělko, Tobíku, Lukášku N., Tomášku S., Tomášku R., Tomášku A., Lukášku K., Adámku, Matýsku, Pavlíku, Denisku, Ondrášku a Kubíčku,
ve schránce jste našli svého školkového Kuliferdy. Poslaly jsme vám ho domů, abyste se mohli s maminkami připravovat do 1. třídy a nemuseli vyhledávat úkoly na internetu.
Stejně by zatím Kuliferda ve školce zahálel. Splňte tyto domácí úkoly, jak jsme vám napsaly a určitě nám nějaké pošlete, ať vidíme, jak se vám daří. Moc vás zdravíme.
Mějte se hezky, buďte zdraví a vydržte.
Vaše paní učitelky Balíková Vlasta a Divišová OlgaUsmívající se
PS: Až nám školku otevřou, tak přineste ukázat všechny tři Kuliferdy s vypracovanými úkoly.

Milí rodiče předškoláků,

v září jste si pro své děti - předškoláky zaplatili pracovní sešity Kuliferda. Pokud máte zájem využít tyto sešity v současné době doma, můžete se ve čtvrtek dopoledne stavit ve školce a Kuliferdy si vyzvednout. Kolem 9.30 hod.
Balíková Vlasta

Milí předškoláčci,

pokud si chcete s maminkou procvičovat všechny svoje dovednosti, poněvadž jste letos ochuzeni o účast u zápisu do 1. třídy, mohu vám doporučit webové stránky Mgr. Terezy Chaloupkové www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/, a spolu tam zdarma najdete pracovní listy a hry. Můžete si stáhnout i "Záznamový arch s úkoly pro děti", ve kterém si budete zaznamenávat již splněné úkoly. Ať se vám práce daří a hlavně ať vás baví. Mohou to zkusit i mladší děti.
Za školku Balíková Vlasta

Oznámení

Pan fotograf vzkazuje rodičům, kteří chtěli vyfotit své děti + společná fotografie,
že se focení přesouvá na dobu, až budou děti opět ve školce.
Termín bude včas oznámen.Usmívající se

Milé děti,

Milé děti,všechny vás moc zdravím. Zdravím i vaše rodiče, kteří to teď nemají vůbec jednoduché. Začíná nám třetí týden, kdy máme školku zavřenou. A ještě to asi chvilku potrvá.
Určitě vám pořídili roušku a pěkně ji nosíte, tak jako já, tak jako vaše maminky a tatínci a všichni ostatní. Musíme ji nosit, abychom byli všichni zdraví a mohli se co nejdříve vrátit do školky.
Určitě vám maminka a tatínek čtou večer před spaním nebo někdy i odpoledne pohádku. Budu ráda, pokud se vám bude chtít, když pohádku mamince nebo tatínkovi ráno převyprávíte a zkusíte k pohádce nakreslit obrázek. Tak jako to děláme ve školce.
A budu ještě radši, když obrázek s maminkou vyfotíte a pošlete ho na školkový e-mail: msunanov@seznam.cz, a já ty vaše krásné obrázky vystavím na školkový web. Můžete se vyfotit i v roušce, jak vám sluší a fotku poslat taky.
Ještě vás jednou všechny zdravím, i vaše rodiče i vaše babičky a dědečky.
Přeji vám všem pevné zdravíčko.
Za všechny ze školky - za paní učitelky, paní uklízečku a paní "kuchařku".. ..paní učitelka Vlasta Balíková
PS: A můžete nám taky nakreslit, co celý den děláte.

Milí rodiče,

chtěla bych Vám nabídnout některé webové stránky, jak zabavit své děti: nasedeticky.cz, predskolaci.cz, pinterest.cz, detskestranky.cz, krokotak.cz. Je zde mnoho nápadů na hry v domácím prostředí, básničky, písničky, vymalovánky, vystřihovánky. Taktéž na facebooku najdete v této době hodně nabídek, ale to už určitě víte.
Věřím, že to všechno ustojíme a brzy se vrátíme do školky.
Přeji Vám a Vašim rodinám pevné zdraví.
Za kolektiv MŠ Balíková Vlasta

Nabídka pro děti a rodiče

Vážení rodiče,
až do odvolání zpřístupňuje tým Barevné kamínky pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo.
Rovněž všem rodičům nabízí vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici mají i lektory, kteří vysvětlují metodiku. Stačí zavolat na Metodický kabinet digitálního vzdělávání, tel.: +420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje.
Po domluvě mohou také nastavit přístupy k 56 interaktivním učebnicím pro I. a II. stupeň základní školy od vydavatelství Taktik a k aplikaci Včelka, jež slouží k čtenářské gramotnosti u dětí na I. stupni ZŠ.
Vše je samozřejmě nyní zdarma.

Poznámka: Ve školce máme od této firmy 3 interaktivní programy (Leden, Březen a Písmáčkovy úkoly). Vyzkoušeli jsme akorát Písmáčkovy úkoly, poněvadž nám pak přestal fungovat notebook k interaktivní tabuli. Dětem se to moc líbilo. Vyzkoušejte doma, co Vám firma nabízí. Děti nám pak podají instrukce.
Přeji všem pevné zdraví. Balíková Vlasta

16. 3. 2020 Informace k přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,
jedním z preventivních opatření proti nekontrolovanému šíření nemoci COVID - 19 bylo rozhodnutí naší vlády o uzavření všech druhů škol kromě škol mateřských. I přes toto rozhodnutí se již řada vesnic a měst rozhodla, že mateřské školy uzavře také. V Únanově jsme se s panem starostou domluvili, že zatím počkáme, jak se rozhodnou rodiče. Dnes přišlo do mateřské školy pouze jedno dítě, a proto jsme se rozhodli od úterý 17. 3. 2020 provoz mateřské školy přerušit až do odvolání. 
Upozorňuji, že podle současného výkladu mohou rodiče na zakladě přerušení provozu uplatnit pro děti do deseti let tzv. ošetřovné po dobu devíti dnů. Potvrzení vám rád vydám v ředitelně základní školy.

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00
Středa 12.00 - 16.00

Elektronický kontakt:
rostislavkoc@seznam.cz

Telefonický kontakt:
606 545 831 (ředitel školy)

Sledujte, prosím, zprávy z médií a naše webové stránky, kde vám budeme přinášet aktuální informace.

S přáním pěkného dne a pevného zdraví

Rostislav Koc
ředitel školy

Milí rodiče,

v březnu jedeme 2x do divadla do Znojma.
V úterý, 10. 3. 2020, na "Pražské pověsti" . Muzikálové zpracování českých pověstí. Hrají Eva Hrušková a Jan Přeučil.
Další představení je rovněž v úterý, 31. 3. 2020. Divadlo D5 Praha zahraje dětem známou pohádku "Káťa a Škubánek".
Nezapomeňte přivést děti do školky nejpozději v 8.20 hod., aby se stihly nasvačit.
Odjíždíme nejpozději v 8.00 hod. od budovy mateřské školy.
Divadlo je pro děti v rámci předplatného.
Děkujeme.

Co nás čeká v březnu:

3. 3. 2020              Návštěva 1. třídy v základní škole
10. 3. 2020              Divadlo ve Znojmě "Pražské pověsti"
10. 3. 2020              Děti čtou dětem
16. 3. - 20. 3. 2020  Týden čtení rodičů dětem ve školce
17. 3. 2020              Slavíček v základní škole v 13.15 hod.
???                          Návštěva knihovny
27. 3. 2020              Vynášení smrtky
31. 3. 2020              Divadlo ve Znojmě "Káťa a Škubánek"

Co nás čeká v únoru

11. 2. 2020                Hudební vystoupení
12. 2. 2020                Pirátská show
17. 2. - 21. 2. 2020    Jarní prázdniny
14. 2. 2020                Masopustní průvod po vesnici
25. 2. 2020                Beseda se včelaři (Dobešovi z Mikulovic)
27. 2. 2020                Slavíček - pěvecká soutěž v mateřské škole

Průběžně se budou předškoláci intenzívněji připravovat na zápis do 1. třídy ZŠ.

Nabídka besedy s odborníky

- speciální pedagog, dětský psycholog
Beseda by se konala asi v únoru nebo březnu, dle času pracovnic PPP Znojmo,
v mateřské škole v odpoledních hodinách.
Vážení rodiče, pokud máte zájem setkat se s těmito odbornicemi, napište se na nástěnce v mateřské škole (do 28. 1. 2020).
Přesný termín a čas konání besedy bude upřesněn.

Co nás čeká v lednu:

6. 1. 2020             Tříkrálová koleda (OÚ, ZŠ)
  7. 1. 2020             Děti čtou dětem
  9. 1. 2020             Návštěva jesliček v kostele
10. 1. 2020             Divadlo ve školce "Krtek a kolo"
28. 1. 2020             Divadlo ve Znojmě 2. představení "Veselá pouť"
30. 1. 2020             Kejklíř Vlasta ve školce 
30. 1. 2020             Návštěva prvňáčků s prvním vysvědčením ve školce
Radostné vánoční svátky, nový rok 2020 plný štěstí, zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a času na pohádky přejí děti a zaměstnanci mateřské školy.

OZNÁMENÍ

V době vánočních prázdnin bude provoz mateřské školy přerušen
od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020.
Provoz bude zahájen v pondělí 6. 1. 2020.

Informace o divadle ve Znojmě

Místo: Městské divadlo ve Znojmě
Termíny: 26. 11. 2019, 28.  1. 2020, 10.  3. 2020, 31.  3. 2020, 12.  5. 2020
Den: vždy v úterý
Začátek představení:  v 8.30 hod.
Odjez od budovy MŠ:  v 8.00 hod.
Příjezd: cca v 10.00 hod. (dle délky představení)
Počet dětí: 18
Doprava: Autodoprava Petr Chochola, Znojmo
Podrobnější informace budou na nástěnce pro rodiče.

 

    

 


 

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin

naleznete v sekci Nástěnka.

Výsledky zápisu do ŠD na školní rok 2020/2021

Rozhodnutím ředitele školy byli všichni uchazeči přijati. Dokument naleznete v sekci ZŠ - Úřední deska a v tištěné podobě ve vitríně před školou.

Ovoce a zelenina do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

Mléko do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

AKTUALITY MŠ

Výsledky zápisu do MŠ

Informace k výsledkům zápisu do MŠ naleznete v sekci MŠ - Zápis do MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign