logotyp

Obecné rady

 

1. Seznamte se dobře s projevy poruchy a s jejich dopadem na proces učení, domácí přípravu a 
chování dítěte. 
2. Vysvětlete dítěti, v čem spočívají jeho potíže. Možná, že si je svých problémů vědomo, ale 
vysvětlení mu pomůže je lépe pochopit a také pochopit sebe sama. 
3. Podporujte v dítěti sebedůvěru. Předchozí zkušenosti ho postavily do role neúspěšného člověka. Nyní 
přichází příležitost tento stav změnit. Pomozte mu tuto změnu uskutečnit. 
 - pracujte doma v ovzduší spolupráce a důvěry, buďte klidní, trpěliví a laskaví 
 - přizpůsobte rozsah úkolu možnostem dítěte, čímž mu umožníte zažít pocit úspěchu; volte takové 
 přístupy které mu umožní zadaný úkol splnit, to znamená, že na maximální možnou míru omezíte 
 ovlivnění výkonu dítěte poruchou 
 - nezdůrazňujte dítěti stereotypně a neúčelně jeho nezdary, nevyčítejte 
 - pochvalte a oceňte dítě i za snahu,nejen za dokonalé výsledky; nadměrnými nároky, rozčilováním a 
 zlobením, vyvoláte u dítěte opačnou reakci - nezájem o práci, vzdor apod. 
 - při nedostatku zábran tlumte horlivost a veďte dítě ke zdrženlivosti, aby od impulzivních 
 „vystřelených“ nesprávných odpovědí postupně přecházelo k důkladnějšímu promýšlení 
 - při pasivitě dítě povzbuzujte a nápovědou dopomozte 
 - používejte důsledně kompenzační pomůcky 
 - nezapomínejte se zeptat, zda rozumí pokynu; vždy si ověřte, zda pochopilo, co po něm žádáte 
 - naučte ho, aby se samo nebálo klást otázky; dokáže-li se dítě zeptat na chybějící informaci, znamená 
 to, že je aktivní, že o problému přemýšlí; podněcujete tím i jeho pocit zodpovědnosti za splněný 
 úkol a důvěru v jeho vlastní schopnosti. 
4. Naučte se rozlišovat, kdy má dítě tendenci ze svého problému těžit nepřiměřené úlevy a vyhnout 
se splnění úkolu, případně kdy chce zakrýt skutečnou neznalost; nepodporujte toto vyhýbavé chování 
a povzbuzujte ho, aby vytrvalo v čestném a statečném postoji. 
5. Nepřetěžujte dítě zbytečně dlouhou domácí přípravou a dodržujte hygienické zásady: 
 dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, dostatek spánku, dostatek radostného aktivního pohybu 
 (volná, neřízená činnost, která umožní dítěti odreagování). 
6. Zapojte dítě do mimoškolních aktivit (sport, zájmové kroužky), aby mohlo rozvíjet své schopnosti a 
vlohy a zažívat pocit úspěchu i v jiných než školních činnostech a aktivitách. 
7. 7. Zaveďte doma pevná „pravidla hry“ a pravidelný režim dne, řád, který musí všichni 
respektovat; dítě s poruchou je díky svým neúspěchům často velmi nejisté a tento řád mu dává 
jistotu a hranice a je i prevencí proti vzniku zbytečných konfliktů. 
8. Domácí příprava a nápravný trénink s dítětem 
 - zajistěte dítěti klidné prostředí, snažte se vyloučit všechny rušivé jevy a pomáhejte mu při práci 
 zaměřit pozornost (jemným dotykem, vyslovením jeho jména, přiblížením se k němu) 
 - pokud je to nutné,rozdělte domácí přípravu na několik částí;učte se s dítětem v takových časových 
 odstupech, v nichž je schopno udržet pozornost a být aktivní; dopřejte mu krátký odpočinek při 
 projevech únavy 
 - pokud možno nedopusťte, aby se dítě něčemu naučilo špatně; přepracování již hotového stereotypu a 
 změna na nový postup jsou velmi náročné; z tohoto důvodu nespoléhejte vždy na samostatnost 
 dítěte a poskytněte mu taktní vedení 
 - podle potřeby opakovaně pokládejte otázky a nenechte se vyvést z rovnováhy 
 - před novým úkolem, před začátkem nové činnosti, nebo pokud si dítě neví rady, připomeňte mu v 
 klidu, co dělat teď a co potom 
- učte ho řídit samo sebe, dávat si pokyny; na začátku je nejlepším způsobem pracovat a myslet 
 „nahlas“

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Oznámení o výši úplaty

za zájmové vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025 je zveřejněno na úřední desce.

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny od 1. 9. 2024

naleznete v sekci Úřední deska. Všichni uchazeči byli přijati.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Oznámení o výši úplaty

za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025 je zveřejněno na úřední desce.

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign