Jméno:
Heslo:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚNANOV

O škole Únanov

Základní škola v Únanově je školou málotřídní, což znamená, že počet tříd přesně neodpovídá počtu vyučovaných ročníků a v některých hodinách se žáci různých ročníků vzdělávají společně, což je nazýváno jako spojování tříd. Vše je závislé na celkovém počtu žáků ve škole. Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje naši školu celkem 72 dětí, což nám umožňuje podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky organizovat školu jako čtyřtřídní. Díky finanční pomoci našeho zřizovatele - Obce Únanov ale nemusíme ročníky spojovat v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice, což nám naopak dává obrovskou výhodu oproti přeplněným třídám v plně organizovaných školách.  
Výuka spojených ročníků je velmi náročná na přípravu a práci pedagogů. Dětem ale současně dává možnost se přirozeným způsobem naučit kooperovat, tolerovat druhé a rozvinout si schopnost samostatně a kreativně pracovat. Toto uspořádání současně umožňuje pedagogům navázat s dětmi bližší kontakt a citlivě je podpořit nejen v roli žáka. Pedagogové také získávají větší prostor pro individuální práci s dětmi a mohou citlivě zachytit jejich případné potíže. Individuální a přátelský přístup ke každému žákovi je u nás samozřejmostí.

Naše škola má pět kmenových učeben, které jsou vybavené interaktivními tabulemi s připojením k internetu a moderními učebními pomůckami. K dispozici je také tělocvična a odborná učebna s osmi počítači, kterou mohou děti podle rozpisu využívat i o přestávkách. Nechybí ani školní knihovna se spoustou knih pro děti i odborných publikací pro pedagogy. Stravování zajišťuje školní kuchyně.

 

Hlavní cíle a zásady výchovně-vzdělávací práce s dětmi:

• vytvořit bezpečné, přátelské a podnětné prostředí pro harmonický rozvoj osobnosti dětí,

zajistit všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte, s přihlédnutím k individuálním potřebám,

utvářet a posilovat kladné vztahy mezi dětmi, rodiči a školou,

• pracovat maximálně profesionálně, s využitím nejnovějších poznatků a metod.

 

Během všech aktivit s dětmi klademe zejména důraz na:

rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí,

rozvoj schopnosti kooperace a tolerance, 

rozvoj fantazie, kreativity a přirozené zvídavosti dětí,

maximální „propojení“ teoretických poznatků s reálnou zkušeností.

 

 

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Úřední hodiny v době prázdnin

Pondělí 15. 7. 2019
8:00 - 10:00
Pondělí 29. 7. 2019
8:00 - 10:00
Pondělí 12. 8. 2019
8:00 - 10:00
Úterý 27. 8. 2019
9:00 - 11:00

Rozhodnutí o přijetí do ŠD od 1. 9. 2019

Na úřední desce bylo vyvěšeno rozhodnutí o přijetí uchazečů k zájmovému vzdělávání ve školní družině od 1. 9. 2019. Všichni, kteří podali přihlášku, byli přijati.

AKTUALITY MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign