logotyp

Zápis do 1. ročníku

Iformace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
vzhledem k trvajícím mimořádným opatřením naší vlády bude letos zápis do 1. třídy opět probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Týká se:
 • všech předškolních dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015,
 • dětí, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky,
 • dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky,
 • dětí, kterým byl v průběhu minulého školního roku povolen dodatečný odklad školní docházky.

Zákonní zástupci doručí škole žádost o přijetí do 1. ročníku (odklad povinné školní docházky) včetně příloh v termínu od 1. 4. do 29. 4. 2021.

Kde lze získat žádosti:
 • Žádosti lze vytisknout na webových stránkách školy www.skolaunanov.cz v sekci Zápis do 1. ročníku.
 • Žádosti lze v papírové podobě také vyzvednout ve škole v zádveří hlavního vchodu každý pracovní den od 7 do 14 hodin. 

Jak lze žádost včetně příloh podat:
 • osobně řediteli školy v úředních hodinách Úterý: 10:00 - 12:00, Čtvrtek: 12:00 - 14:00,
 • vhozením do volně přístupné poštovní schránky školy na adrese Únanov 56 (na obálku napište ZÁPIS DO ZŠ),
 • prostřednictvím České pošty (obyčejný dopis)
 • do datové schránky školy ybvmip7

K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, prosím, přiložte:
 • prostou (neověřenou) kopii rodného listu dítěte,
 • případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče.

K žádosti o odklad školní docházky, prosím, přiložte:
 • prostou (neověřenou) kopii rodného listu dítěte,
 • doporučení školského poradenského zařízení,
 • doporučení pediatra nebo klinického psychologa.Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:
1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a
2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a
3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Počet žáků, které je možné přijmout

Pro školní rok 2021/2022 může být z kapacitních důvodů přijato do 1. ročníku nejvýše 30 žáků.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijímání žáků
 1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu v obci Únanov. Pokud jejich počet překročí počet volných míst, rozhodne o přijetí veřejné losování.
 2. Žáci s trvalým pobytem v jiné obci. Přednost budou mít žáci, jejichž sourozenec bude v době zápisu navštěvovat Základní školu Únanov. Zbylá kapacita bude doplněna veřejným losováním.

Pro případné dotazy lze využít tyto kontakty:

E-mail: zs.unanov@skolyjm.cz
Tel.: 606 545 831 (ředitel školy)Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy
RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Zápis do 1. ročníku

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí. Více informací naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Ovoce a zelenina do škol

V 16. týdnu děti dostanou BIO džus 100% jablko a jablko.

Mléko do škol

V 16. týdnu se děti mohou těšit na Bovýskovo žervé a Bovýskovo mléko.

AKTUALITY MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign