logotyp

Události v naší třídě

Nácvik psaní

V naší škole vyučujeme čtení a psaní metodou analyticko-syntetickou (sluchová analýza = rozkládání, sluchová syntéza = skládání).

Nejdůležitější je dodržování hygienických návyků při psaní:

1. sezení
- správná poloha těla, nohou, rukou a hlavy 
- sed spočívá na celé ploše židle
- obě chodidla jsou opřena o podlahu
- ruce tvoří střížku - oba lokty jsou na stole a ruka, která nedrží psací náčiní, dlaní přidržuje sešit v dolní části

2. uvolnění ruky
- uvolňovací cviky provádíme před i v průběhu psaní (např. kroužení zápěstím, ramenním kloubem apod.)

3. držení psacího náčiní
- špetkový úchop - palec drží, prostředníček podpírá, ukazováček položen lehce shora (ve třídě ke správnému úchopu používáme povídání - uložíme tužku do postýlky)
- prsty jsou pokrčeny, ale ne prohnuty
- prohnutý ukazováček znamená příliš velký tlak na psací potřeby

Každý jiný úchop s sebou přinese dříve či později problémy. Ty vedou ke zpomalení tempa psaní a kvality čitelnosti. 
Svou roli hraje i výběr školních pomůcek. Příliš bledé pastelky a tužky s tvrdou tuhou přinášejí pro dítě diskomfort. Dítě musí na psací náčiní tlačit, čímž přetěžuje svalstvo ruky, a rychle se unaví. Ideální jsou pomůcky s tvrdostí tuhy HB (středně měkké). Je vhodné začínat s trojhrannými pastelkami a tužkami, které lépe drží v ruce, neotáčejí se, nekloužou a dítě si s nimi vytvoří správné návyky.

4. natočení sešitu
- sklon psací plochy ovlivňuje sklon písma
- správné natočení u praváků - směrem vlevo (pravý roh směřuje doleva nahoru), u leváků je tomu opačně 


Psaní v písance
1. kontrola hygienických návyků
2. obtáhnout předepsané tvary
3. po dopsání celého řádku - okamžitá kontrola
4. ukázat nejpovedenější písmeno, slabiku apod. 

Hlavní zásadou, kterou by měl rodič dodržovat při psaní doma, je nedávat dítěti psát domácí úkol tzv. nanečisto. Dítě se při psaní nanečisto ruku unaví a vlastní psaní do sešitu je pro něho již náročné, písmo je méně úhledné. Domácí úkol ze psaní by měl být psán po krátké přípravě, která spočívá v uvolnění ruky lehkým procvičením, zopakování tvaru osvojeného písmene. 


Opis, přepis, diktát

Opis
= přesný přepis textu (např. dítě opisuje v písance předlohu psanou taktéž psacím písmem)

Přepis = přepsání textu z tiskacích písmen do psacích (např. psaní z tisacícho písma z tabule na psací písmo do sešitu)

Diktát = diktování slabik, slov, vět (dítě píše, co slyší) - průpravou je skládání slabik, slov, vět ze skládací abecedy

Jak si má dítě zkontrolovat,
co napsalo?
I to se musí nejprve naučit, protože neví, jak kontrolovat. Učitel diktuje např. slabiku mi - po každé nadiktované slabice řekne: mi - napíšu m, i a nezapomenu nad i tečku. Na konci diktátu učitel vyvolá žáka a ten celý diktát zopakuje i s kontrolou - slabika mi - napíšu písmena m, i s tečkou. Ostatní děti kontrolují, zda nenapsaly náhodou jiná písmena. Tímto způsobem zpočátku procvičujte i při domácí přípravě.


Čtení

Je důležité, aby dítě denně četlo. Dítě se musí naučit ukazovat záložkou, kterou si bude jednotlivé řádky podkládat. Prstíkem pak ukazuje písmena, která právě čte. Nechte dítě číst, nezasahujte mu do čtení, pouze pokud udělá záměnu písmen, v tom okamžiku upozorněte na chybu. 
Pracujte zpočátku v blocích, které nebudou delší než 5 minut a denní příprava nepřekročí 20 minut.
Buďte trpěliví a nezapomeňte chválit.


Sčítání
a odčítání


Sčítání znamená, že předměty seskupujeme, dáváme dohromady, přidáváme apod.
Odčítání souvisí s ubýráním, zmenšováním, oddělováním apod.

U obou početních operacích vycházíme z manipulativní činnosti s předměty (knoflíky, víčka). Vždy dbáme na prvotní pochopení situace na základě manipulativní činnosti samotným dítětem a poté na pamětné zvládnutí jednotlivých početních spojů.
RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Ředitelské volno

pro žáky ZŠ vyhlásil ředitel školy na dny 26. - 28. 6. 2024 z důvodu stavebních prací. Dokument naleznete v sekci Úřední deska.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zápis do mateřské školy

proběhne v úterý 7. 5. 2024 v době od 15 do 16.30 hodin v budově mateřské školy. Informace jsou k dispozici v sekci Zápis do MŠ..

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign