logotyp

Úkolníček

On-line procvičování učiva

Anglický jazyk:
On-line procvičování:
https://www.wordwall.net/play/6183/763/950 (My family)
https://www.wordwall.net/play/24370/792/652 (Where is she/he form?)
https://www.wordwall.net/play/8210/747/999 (To be - short forms)
https://www.wordwall.net/play/24553/978/861 (Countries)
https://www.wordwall.net/play/24554/069/712 (Possesive adjectives - přivlastňovací zájmena)
https://www.wordwall.net/play/13272/179/8964 (To be - negative - zápor, stažené tvary)
https://www.wordwall.net/play/24554/205/563 (To be - plné tvary)
https://wordwall.net/play/3197/652/74424 (Days of the week - dny v týdnu)
https://wordwall.net/play/17899/216/350 (Months of the year - měsíce v roce)
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk (Months of the year Song)
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ (Days of the week Song)


Český jazyk
:
On-line procvičování - číslovky:
http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+%C4%8C%C3%ADslovky#selid
https://www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky


On-line procvičování - zájmena:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid

On-line procvičování - přídavná jména:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid
https://www.umimecesky.cz/cviceni-pridavna-jmena

On-line procvičování - předpony a předložky:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida/predpony-a-predlozky
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova#selid

On-line procvičování - stavba slova:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/stavba-slova-5/stavba-slova/cviceni.html
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-korene-1-uroven/1675
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=00.+Ko%C5%99en+slova#selid

On-line procvičován
í -
vyjmenovaná slova:
https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z

On-line procvičování - podstatná jména - určování mluvnických kategorií:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD#selid

On-line procvičování - slovesa - určování mluvnických kategorií:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida

On-line procvičování - slovní druhy:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy#selid

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid

On-line procvičování - slovesa:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida
https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid
https://www.skolasnadhledem.cz/game/10413
https://www.skolasnadhledem.cz/game/10423
https://www.skolasnadhledem.cz/game/8534

On-line procvičování - věta jednoduchá a souvětí:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-vety
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search_mode=search&search1=V%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1%2C+souv%C4%9Bt%C3%AD#selid
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5892
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6746
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/veta-souveti

On-line procvičování - shoda přísudku s podmětem:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem
https://www.skolasnadhledem.cz/game/8548
https://www.skolasnadhledem.cz/game/8547
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
https://wordwall.net/cs/resource/16293245/shoda-p%C5%99%C3%ADsudku-s-podm%C4%9Btem
https://wordwall.net/cs/resource/13560518/shoda-p%C5%99%C3%ADsudku-s-podm%C4%9Btem


Čtení
:

Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
Termíny odevzdávání čtenářského deníku:

1. kniha - do 1. 11. 2021
2. kniha - do 3. 1. 2022
3. kniha - do 28. 2. 2022
4. kniha - do 22. 4. 2022
5. kniha - do 20. 6. 2022


Matematika
:
On-line Matýskova matematika pro 5. ročník:
https://www.youtube.com/watch?v=K5mR1105QOw&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa (Geometrie)
https://www.youtube.com/watch?v=wmV8Mu5eQTg&list=PLlQgBpv1udkKcGVZdYNRLhBtp_O_WwXNN (Aritmetika)

On-line procvičování učiva matematiky:
https://skolakov.eu/matematika-4-trida
https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-4-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

On-line procvičování - převody jednotek:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek#selid


Přírodověda:
On
-line procvičování orientace v čase - hodiny:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-casu
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049

Výuková videa:
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE&list=PLN3CEn-ehKnMxTMg3axIb5rkyAdjJIhv9(Byl jednou jeden život)
https://www.youtube.com/watch?v=TZgNLxrcH2c (Ekosystém pole)
https://www.youtube.com/watch?v=0DQm7o2co-c (Ekosystém pole)
https://www.youtube.com/watch?v=BdL4wlPWqhg (Okopaniny)
https://www.youtube.com/watch?v=0EdFmECqCNw (Olejniny a obiloviny)
https://www.youtube.com/watch?v=UVWgV9eVlWs (Ekosystém pole - jetel nachový)
https://www.youtube.com/watch?v=T473ZDZNlsE (Živočichové našich polí)
https://www.youtube.com/watch?v=FWCRIjYVvH4 (Živočichové našich polí - zajíc polní)
https://www.youtube.com/watch?v=iZ84Alh6srs (Živočichové našich polí - koroptev polní)
https://www.youtube.com/watch?v=B3uQRHe_E40 (Živočichové našich polí - havran polní)
https://www.youtube.com/watch?v=6OLTCS_je8g (Živočichové našich polí - srnec obecný)
https://www.youtube.com/watch?v=tkVveUphmYQ (Ekosystém louka)
https://www.youtube.com/watch?v=nWr5ZkAg-gE (Ekosystém louka)
https://www.youtube.com/watch?v=Z5wm2Me4w-Q (Ekosystém louka - včela medonosná)
https://www.youtube.com/watch?v=3cHXwib0bkI (Jak se dělá med)
https://www.youtube.com/watch?v=DyJIMsHIK1Y (O včelách a medu)
https://www.youtube.com/watch?v=nDVMLxi43HA (Co je uvnitř úlu)
https://www.youtube.com/watch?v=eGk4ezpsPCM (Ekosystém louka - slunéčko sedmitečné)
https://www.youtube.com/watch?v=AIQX0KzzJC4 (Společné znaky živočichů)
https://www.youtube.com/watch?v=r18FRL7yuro (Dělení obratlovců - savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby)
https://www.youtube.com/watch?v=VHDL1IZoSrg (Ze života hmyzu I)
https://www.youtube.com/watch?v=4V046mntOPo (Ze života hmyzu II)
https://www.youtube.com/watch?v=TS_zQqqui28 (Ekosystém rybník)
https://www.youtube.com/watch?v=kDTy0QZilkI (Stromy a keře)
https://www.youtube.com/watch?v=vBmVDThqNVQ (Podzimní stromy a keře)
https://www.youtube.com/watch?v=FmaQIrkmEvg (Jehličnaté stromy)
https://www.youtube.com/watch?v=jywZm5Qz2gc (Podzimní ovoce a zelenina)
https://www.youtube.com/watch?v=pFfwsLIzDPg&t=3s (Houby)
https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM (Fotosyntéza)
https://www.youtube.com/watch?v=_Wwu1PKEUs0 (Dýchání rostlin a fotosyntéza)
https://www.youtube.com/watch?v=vrREu4C6Ux4 (Půda)
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M (Koloběh vody 1)
https://www.youtube.com/watch?v=BtF6yW1e-xQ (Koloběh vody 2)
https://www.youtube.com/watch?v=eTrYuEwgsc0 (Energetické suroviny)
https://www.youtube.com/watch?v=yOBf6RL7n24 (Větrná elektrárna)
https://edu.ceskatelevize.cz/video/11505-vetrne-elektrarny?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs (Větrná elektrárna)
https://www.youtube.com/watch?v=utAwU1ww_7s (Skladování energie)
https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk&t=22s (Jaderná elektrárna)
https://www.youtube.com/watch?v=Vly-N9cmRt4 (Výroba papíru)
https://www.youtube.com/watch?v=ZN3laounEw8 (Papír ze dřeva)
https://www.youtube.com/watch?v=0Gg0h5fk-dw (Sklo)
https://www.youtube.com/watch?v=XdWxEMi3SJI (Horniny a nerosty)
https://www.youtube.com/watch?v=rDtvJTTHJ9Q&t=38s (Horniny a nerosty)
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4464-brdo-a-kameny?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs (Horniny a nerosty)
https://www.youtube.com/watch?v=-p8326ceods (Diamant)
https://www.youtube.com/watch?v=i37ogBp9TuI (Drahé kameny)
https://www.youtube.com/watch?v=GjDCIigTyE4 (Břidlice)
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6849-krajina-bridlice?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs (Břidlice)
https://www.youtube.com/watch?v=lPCLDkHqE6I (Žula)
https://www.youtube.com/watch?v=1B0coTIKsPw (Gabro)
https://www.youtube.com/watch?v=mR6xGPBGBwA (Čedič)
https://www.youtube.com/watch?v=X1mEdfGnK4k (Svor)
https://www.youtube.com/watch?v=tTbZZy6O5Kg (Rula)
https://www.youtube.com/watch?v=GFVTiAGy7K0 (Mramor)
https://www.youtube.com/watch?v=uRPj7eOL92E (Živec)
https://www.youtube.com/watch?v=WmI3QJpbIHQ (Sůl kamenná)
https://www.youtube.com/watch?v=wlwsEzE5sZc (Síra)
https://www.youtube.com/watch?v=NcAmT5ArxLU (Kaolín)
https://www.youtube.com/watch?v=wDCQkOFl_mo (Těžba kamene)
https://www.youtube.com/watch?v=tOC5PUnldgo&t=1s (Výroba cementu)
https://www.youtube.com/watch?v=FDcXDhrzXCk (Výroba cementu, cementárna)
https://www.youtube.com/watch?v=ygyX3S9W3W (Vápenka)
https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc (Výroba železa a oceli)
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4422-brdo-a-zelezo?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs (Železo)
https://www.youtube.com/watch?v=JFMyReR6HBY (Stříbro)
https://www.youtube.com/watch?v=XGK5V67H95o (Zlato)
https://www.youtube.com/watch?v=btlMMB8Gt4c (Zpracování zlata)
https://www.youtube.com/watch?v=YrtaVqOrik4 (Rtuť)
https://www.youtube.com/watch?v=0M0woT4_t54 (Rtuť a její využití)
https://www.youtube.com/watch?v=3n0Sv2yzn24 (Uhlí)
https://www.youtube.com/watch?v=9uggevyL5vk (Cesta uhlí)
https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0 (Ropa)
https://edu.ceskatelevize.cz/video/807-zdroje-energie-v-cr?vsrc=tema&vsrcid=neobnovitelne-zdroje (Zdroje energie v ČR)
https://edu.ceskatelevize.cz/video/11508-solarni-energie?vsrc=vyhledavani&vsrcid=energie(Solární energie)
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5383-prenos-energie?vsrc=vyhledavani&vsrcid=energie (Energie)
https://www.youtube.com/watch?v=pwf8YXSSnh4 (Slunce)
https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o (Vesmír)
https://www.youtube.com/watch?v=vPI6jEJQX6Q (Cesta do vesmíru)
https://www.youtube.com/watch?v=ZmpbBoYoA18&t=350s (Teorie relativity)
https://www.youtube.com/watch?v=jet8-b8jiXE (Jak dlouho lze přežít na různých planetách)
<

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

od školního roku 2024/2025 bylo zveřejněno na úřední desce.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zápis do mateřské školy

proběhne v úterý 7. 5. 2024 v době od 15 do 16.30 hodin v budově mateřské školy. Informace jsou k dispozici v sekci Zápis do MŠ..

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign