logotyp

Úkolníček

On-line procvičování učiva

Velikonoční procvičování:
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQICb7OCoUkqv1-ZlXZCimyO-TKsVH2hxX1bJp_rsYtOVfVtIue6pZKco5Pg6VwMo-bCVTm1JTYZS-C/pub?start=true&loop=true&delayms=3000#slide=id.p

On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu středního:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=03.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+tvary+slov#selid
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu ženského:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka


On-line procvičování - skloňování podstatných jmen rodu mužského:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/27
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid

On-line procvičování - slovesa:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida
https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid
https://www.skolasnadhledem.cz/game/10413
https://www.skolasnadhledem.cz/game/10423
https://www.skolasnadhledem.cz/game/8534

On-line procvičování - věta jednoduchá a souvětí:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-vety
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search_mode=search&search1=V%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1%2C+souv%C4%9Bt%C3%AD#selid
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5892
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6746
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/veta-souveti

On-line procvičování - shoda přísudku s podmětem:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem
https://www.skolasnadhledem.cz/game/8548
https://www.skolasnadhledem.cz/game/8547
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
https://wordwall.net/cs/resource/16293245/shoda-p%C5%99%C3%ADsudku-s-podm%C4%9Btem
https://wordwall.net/cs/resource/13560518/shoda-p%C5%99%C3%ADsudku-s-podm%C4%9BtemČtení
:

Čti denně alespoň 20 min. ve vlastní knize.
18.6. 2021 bude ukončena Čtenářská soutěž.


Matematika:
On-line procvičování učiva matematiky:
https://skolakov.eu/matematika-4-trida
https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-4-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php


Přírodověda
:

On
-line procvičování orientace v čase - hodiny:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-casu
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049

Výuková videa:
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE&list=PLN3CEn-ehKnMxTMg3axIb5rkyAdjJIhv9(Byl jednou jeden život)
https://www.youtube.com/watch?v=TZgNLxrcH2c (Ekosystém pole)
https://www.youtube.com/watch?v=0DQm7o2co-c (Ekosystém pole)
https://www.youtube.com/watch?v=BdL4wlPWqhg (Okopaniny)
https://www.youtube.com/watch?v=0EdFmECqCNw (Olejniny a obiloviny)
https://www.youtube.com/watch?v=OmEbs687np8 (Zpracování lnu)
https://www.youtube.com/watch?v=XsExDuO2XZc (Ekosystém pole - mák setý, vlčí mák)
https://www.youtube.com/watch?v=UVWgV9eVlWs (Ekosystém pole - jetel nachový)
https://www.youtube.com/watch?v=T473ZDZNlsE (Živočichové našich polí)
https://www.youtube.com/watch?v=FWCRIjYVvH4 (Živočichové našich polí - zajíc polní)
https://www.youtube.com/watch?v=iZ84Alh6srs (Živočichové našich polí - koroptev polní)
https://www.youtube.com/watch?v=B3uQRHe_E40 (Živočichové našich polí - havran polní)
https://www.youtube.com/watch?v=6OLTCS_je8g (Živočichové našich polí - srnec obecný)
https://www.youtube.com/watch?v=tkVveUphmYQ (Ekosystém louka)
https://www.youtube.com/watch?v=nWr5ZkAg-gE (Ekosystém louka)
https://www.youtube.com/watch?v=Z5wm2Me4w-Q (Ekosystém louka - včela medonosná)
https://www.youtube.com/watch?v=eGk4ezpsPCM (Ekosystém louka - slunéčko sedmitečné)
https://www.youtube.com/watch?v=VHDL1IZoSrg (Ze života hmyzu I)
https://www.youtube.com/watch?v=4V046mntOPo (Ze života hmyzu II)
https://www.youtube.com/watch?v=TS_zQqqui28 (Ekosystém rybník)


Vlastivěda:

On-line procvičování - dějiny:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4160 (Pravěká křížovka)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3231 (Dělba práce)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3235 (Keltové)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3241 (Slované)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5847 (Pověst)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3240 (Velkomoravská říše)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4798 (Vláda Rostislava a Svatopluka)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3244 (Přemyslovká knížata)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3242 (První Přemyslovci)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3246 (Rod Přemyslovců)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4799 (Panovníci z rodu Přemyslovců)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3243 (Slavní Přemyslovci)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4800 (Rodokmen Karla IV.)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3248 (Karel IV.)
https://wordwall.net/cs/resource/12773591/karel-iv (Karel IV.)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3249 (Lucemburkové)


Výuková videa:

https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv (Dějiny udatného českého národa)
https://www.youtube.com/watch?v=s1ClBcJvQWk&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr (Staré pověsti české)
https://www.youtube.com/watch?v=ETJYE4j0OLQ (Jan Lucemburský)
https://www.youtube.com/watch?v=wc78-2lTV54 (Karel IV.)
https://www.youtube.com/watch?v=hbUMd6AwyOo (Legenda o Krarlu IV.)
https://www.youtube.com/watch?v=0MBuIs2UVVU (Václav IV.)
https://www.youtube.com/watch?v=fTm4WQB2ch0&list=PLL3GZqvxsGvurdRVYdR9W_crgENqV6hdS (Byl jednou jeden člověk)
https://www.youtube.com/watch?v=QbWIBthRC7M&list=PLXkA6SvogZFsVDqMCHuJEKXvIpeFLriMc (Byl jednou jeden vynálezce)
RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Ovoce a zelenina do škol

Projekt bude pokračovat od září.

Mléko do škol

Projekt bude pokračovat od září.

AKTUALITY MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign