logotyp

Úkolníček

Distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda rozhodla o uzavření škol od středy 14.10. 2020. Toto uzavření se týká i 1.stupně, který přechází na distanční formu výuky.
V základní škole je od 14.10. do 23.10. zakázána osobní přítomnost žáků, žáci se budou povinně vzdělávat distančně (doma).
Od 26.10. do 1.11. budou díky volným dnům vyhlášeným ministerstvem školství podzimní prázdniny. V této době nebude probíhat výuka.
Podle aktuálních informací by se škola měla vrátit k běžnému provozu od 2.11.2020.

Sledujte prosím každý den stránky naší třídy - Úkolníček. Sem budu vkládat učivo a úkoly na každý den, jako kdybychom byli ve škole. 

Kdyby bylo něco nejasného, neváhejte mě kontaktovat.

Děkuji za spolupráci.

Petra Fialová


Středa 14.10. 2020

Český jazyk:
Nauka o slově – opakování
Pracovní sešit str. 12 - splň jednotlivá cvičení.

Čtení – čti ve vlastní knize.
2.11. odevzdání čtenářského deníku s první přečtenou knihou.


Matematika
:
Slovní úlohy – opakování početních operací
Pracovní sešit str. 10 - vyřeš slovní úlohy.


Přírodověda:
Rostliny 
Učebnice str. 14 – přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu (nezapomeň na datum a nadpis).

Zápis do školního sešitu:

Rostliny
Rostliny dělíme - podle délky života na:
a) jednoleté
b) dvouleté
c) vytrvalé

Rostliny dělíme – podle toho, zda vytváří nebo nevytváří květ na:

a) kvetoucí
- vytváří květy

- patří sem byliny, keře, stromy
- rozmnožují se semeny

b) nekvetoucí
- nevytváří květy

- patří sem kapradiny, mechy, přesličky, plavuně
- rozmnožují se výtrusy


Anglický jazyk:
Opakování slovní zásoby
Procvičuj si slovní zásobu pomocí aplikace Quizlet.


Čtvrtek 15.10. 2020

Vážení rodiče,

od čtvrtka nabízím dětem možnost společného plnění úkolů na dálku.
Kdo z dětí má k dispozici mobilní přístroj, prosím, pomozte dětem nainstalovat aplikaci WhatsApp.
Přes tuto aplikaci se pokusím s dětmi spojit.
Zasílám mé soukromé tel. číslo 704 573 738, prostřednictvím tel. čísla mě děti zkontaktují.
Aby se nám dobře komunikovalo, budou děti rozděleny do dvou následujících skupin.

1. skupina: 8.00 - 9.15
Natálka Alexová
Natálka Hlávková
Terezka Fialová
Lucinka Rykrová
Natálka Richterová
Vojtíšek Matula
Šimonek Peca
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.30 - 10.45
Domča Bulín
Lukášek Tran
Vojtíšek Tumpach
Filípek Hotový
Davídek Moravec
Baruška Kudláčková
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Viktorka Valdová

Kdo z dětí nemá možnost připojení, bude si pracovat svým tempem dle již dohodnutých pokynů (tzn. pravidelně plnit úkoly, vyfotit svou práci a zaslat).


Informace ze školní jídelny

Dnes jsme obdrželi informaci z ministerstva školství, ve které jsou upřesněna vládní opatření platná od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020. Kromě jiného zde uvádějí také možnost stravování žáků, kteří se v tomto období povinně účastní distanční výuky. 
Distanční výuka probíhá podle nařízení vlády povinně od 14. 10. do 23. 10. 2020. Od 26. 10. do 30. 10. budou tzv. Covidové prázdniny, kdy nebude probíhat výuka.

Z uvedeného plyne, že v období od 14. 10. do 23. 10. 2020 mají žáci možnost odebírat dotované obědy. Podmínkou je, že si je musí nejpozději den předem v době od 8:00 do 10:30 nahlásit u paní vedoucí stravování na telefonu 515 265 561.
Obědy mohou děti sníst ve školní jídelně v době od 11:15 do 11:45, nebo odebrat v jídlonosiči v době od 10:45 do 11:15.

Čtvrtek 15.10. 2020

Český jazyk:
Stavba slova – kořen, předpona, přípona
Připomeň si z minulého ročníku, z kterých částí se skládá slovo.
Učebnice str. 17- přečti si žlutý rámeček.
Pracovní sešit str. 13

Čtení - číst ve vlastní knize.
2.11. odevzdání čtenářského deníku.


Matematika:
Vyvození číselného oboru 0 - 10 000

Učebnice str. 18 - ústně
Pracovní sešit str. 11


Vlastivěda:
Kraje ČR – práce s mapou
Nachytej si mapu (najdeš ji na zadní straně učebnice) + školní sešit s nalepenými slepými mapami.
V první slepé mapě zaznač názvy krajů.
V druhé slepé mapě zaznač názvy krajských měst.


Anglický jazyk:
Opakování slovní zásoby
Procvičuj si slovní zásobu pomocí aplikace Quizlet.Pátek 16.10. 2020

Milé děti,

v pátek se opět můžeme setkat on-line v rámci aplikace WhatsApp. Připravte si pomůcky do českého jazyka a matematiky.

Přikládám seznam s rozdělením do skupin.

1. skupina: 8.00 - 9.15
Natálka Alexová
Natálka Hlávková
Terezka Fialová
Lucinka Rykrová
Natálka Richterová
Vojtíšek Matula
Šimonek Peca
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.30 - 10.45
Domča Bulín
Lukášek Tran
Vojtíšek Tumpach
Filípek Hotový
Davídek Moravec
Baruška Kudláčková
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Viktorka Valdová

Připomínám, že kdo z dětí nemá možnost připojení, bude si pracovat svým tempem dle dohodnutých pokynů (tzn. pravidelně plnit úkoly, vyfotit svou práci a zaslat).


Český jazyk:
Stavba slova - předložky a předpony
Učebnice str. 18 – prostuduj si poučku (ve žlutém rámečku).
Pracovní sešit str. 14


Čtení
- čti ve vlastní knize.
2.11. odevzdání čtenářského deníku


Matematika:
Vyvození číselného oboru 0- 10 000
Pracovní sešit str. 12


Přírodověda:
Části kvetoucích rostlin
Školní sešit – napiš si zápis do sešitu (nezapomeň na datum a nadpis).

Zápis do školního sešitu:
Části kvetoucích rostlin
- rostliny mají nadzemní a podzemní část
- podzemní částí jsou kořeny
- nadzemní část se dělí na stonek, list, květ a následně plod


Pod zápis nakresli rostlinu a popiš její části (kořen, stonek, list, květ, plod).


Anglický jazyk:
Opakování slovní zásoby
Procvičuj si slovní zásobu pomocí aplikace Quizlet.Pondělí 19.10. 2020

Český jazyk:
Předložky od, nad, pod, před
Předpony od-, nad-, pod-, před-

Připomeň si rozdíl mezi předložkou a předponou.

Pamatuj:

Předložka = je samostatné slovo, stojí před podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem nebo číslovkou. Předložky čteme s následujícím slovem dohromady, ale píšeme je vždy zvlášť (od lesa).
Předpona = se vždy píše dohromady s kořenem jako jedno slovo (odjet).

Pracovní sešit str. 15, cv. 1a, b - toto cvičení piš do školního sešitu.
a) Cvičení správně přepiš, u podstatných jmen s předložkou urči pád (nadepiš ho nad příslušné slovo).
b) Vyhledej a vypiš slovesa.

Pracovní sešit str, 15, cv. 2b - přečti si text, poté si vezmi pravítko a v textu zeleně podtrhni slova s předložkou, fialově podtrhni slova s předponou.

Pracovní sešit str. 15, cv. 3 a - tvoř slova z uvedených předpon a kořenů, slova napiš na linky.


Matematika:
Vyvození číselného oboru 0 – 10 000, víceciferná čísla
K pochopení učiva můžeš využít následující odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=ifEQ-4uooKw&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=81
Pracovní sešit str. 13, cv. 3, 4, 5, 6


Anglický jazyk:
Na Quizletu najdeš slovní zásobu ke komixu, který nalezneš v učebnici str. 9
Nejdříve si pečlivě ve všech bodech projdi slovní zásobu a nauč nová slovíčka.
Poté si několikrát přečti a přelož komix.

Učebnice str. 11 - Listen and sing (Poslouchej a zpívej).
Pouštěj si opakovaně a po částech nahrávku (příloha) a opakuj (zpívej) - písničku se nauč.
Slovní zásobu k písničce si procvič na Quizletu.

 

Anglický jazyk - písnička k poslechu

Úterý 20.10. 2020

Český jazyk:
Předložky bez
Předpony bez-, roz-, vz-

Pamatuj:
V předložce bez a v předponě bez-, roz-, vz- se píše vždy písmeno z.

Učebnice str. 20 – prostuduj si žlutý rámeček.
Učebnice str. 20, cv. 3 – písemně do školního sešitu.
Pracovní sešit – str. 15, cv. 1


Matematika:
Porovnávání čísel v číselném oboru 0 – 10 000
K pochopení učiva můžeš využít následující odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=De1FgIanQkg&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=85https://www.youtube.com/watch?v=4EMKm8dBO40&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=86

Pracovní sešit str. 14


Vlastivěda:
Hlavní město Praha
Učebnice str. 8. – Hlavní město Praha – přečti si text a prohlédni si obrázky.

Podívej se na některá z videí:
Kraj Praha: https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210552116240001
Staré pověsti české:
O Libušině proroctví: https://www.youtube.com/watch?v=MSpQNZlhcq4
O Praze: https://www.youtube.com/watch?v=T2Z1IdD3cSc
Staroměstský orloj: https://www.youtube.com/watch?v=-g5e5fSlge4

Školní sešit – nalepený pracovní list s úkoly o Praze - vyřeš jednotlivé úkoly.Středa 21.10. 2020

Český jazyk:
Předložky bez
Předpony bez-, roz-, vz-
Pracovní sešit - str. 16, cv. 2, 3, 4

Čtení – ve vlastní knize.
2.11. – odevzdání čtenářského deníku.


Matematika
:
Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce
Připomeň si postup zaokrouhlování:
https://www.youtube.com/watch?v=Jtkyh_Y1jRI&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=93
https://www.youtube.com/watch?v=3un_3sLQATE&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=94

Pracovní sešit str. 15


Přírodověda:
Kořen
Učebnice str. 15 – přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu – nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis do školního sešitu:
Kořen
- podzemní část rostliny
- drží rostlinu v zemi
- přijímá z půdy vodu a živiny
- slouží také k rozmnožování a jako zásobárna živin
- může mít různou velikost a tvar

Pod zápis si nakresli podle učebnice různé typy kořenů – cibule, oddenek, hlíza.Anglický jazyk:
Procvičování slovní zásoby
Na Quizletu procvičuj slovní zásobu.

 

Čtvrtek 22.10. 2020

Český jazyk:
Předložky v, ve
Předpony ob-, o-, v-
Psaní skupin – bě/bje, vě/vje, pě
Učebnice str. 21 – prostuduj si žlutý rámeček.
Učebnice str. 21, cv. 1, 2 - ústně.

Pamatuj:
Skupiny bě, pě, vě vyslovujeme /bje, pje, vje/, ale píšeme bě, pě vě (běžec, věneček, pěna).
Jen tam, kde se předpony ob-, v- setkávají s kořenem slova začínající na je, píšeme –bje-, vje- (objednat, objevit, objednávka, objev, objem, objezd, objet, objetí, vjezd, vjet, vjem).

Pracovní sešit – str. 16, cv. 1

Piš do školního sešitu:
ob__dnávka knih, dobrý ob__d, ob__ma rukama, ob__t město, sb__r papíru, krevní ob__h, ob__vitel léků, kruhový ob__zd, silná v__tev, malá Kv__ta, v__zd do garáže, v__šet prádlo, staré v__ci, v__l do města, hodina přírodov__dy a vlastiv__dy, p__vecký sbor, vysoké nap__tí, p__tikoruna, doup__, zp__vák, chodím p__šky, p__na do koupele, p__kný svetr


Čtení - čti ve vlastní knize.
2.11. odevzdání čtenářského deníku.


Matematika
:

Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce
Připomeň si postup zaokrouhlování:
https://www.youtube.com/watch?v=Jtkyh_Y1jRI&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=93


Piš do školního sešitu:
cv.1: Zaokrouhli na tisíce.
7 501 ≐
8 259 ≐
3 611 ≐
9 499 ≐
2 500 ≐
8 000 ≐
7 498 ≐
   136 ≐

cv. 2: Zaokrouhli na stovky.
5 126 ≐
8 651 ≐
   479 ≐
   111 ≐
3 429 ≐
5 555 ≐
1 727 ≐
      6 ≐

cv. 3: Zaokrouhli na desítky.
551 ≐
122 ≐
363 ≐
565 ≐
 68 ≐
985 ≐
   7 ≐
455 ≐
999 ≐


Vlastivěda:
Kraj Praha
Připomeň si zajímavosti o Praze: https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210552116240001
Napiš si zápis do školního sešitu – nezapomeň na datum a nadpis.

1) Kraj Praha
- hlavní město ČR, více než 1 milion obyvatel
- samostatný kraj
- protéká řeka Vltava
- historické památky – Staroměstská radnice, Karlův most, Pražský hrad, Chrám sv. Víta
- sídlo prezidenta, vlády a Parlamentu ČR
- centrum kultury – divadla, muzea - např. Národní divadlo, Karlova univerzita


Anglický jazyk:
Procvičování slovní zásoby
Na Quizletu procvičuj slovní zásobu.

 

Pátek 23.10. 2020

Český jazyk:
Předložky v, ve
Předpony ob-, o-, v-
Psaní skupin – bě/bje, vě/vje, pě

Pracovní sešit – str. 17, cv. 2 a, b, c, d

Čtení – ve vlastní knize.
2.11. odevzdání čtenářského deníku.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 – 10 000
K pochopení učiva se podívej na následující videa:
https://www.youtube.com/watch?v=vUbjhuvGEfY&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=96
https://www.youtube.com/watch?v=RsRhDjvrwZA&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=98

Pracovní sešit str. 16


Přírodověda:
Stonek
Učebnice str. 15 – přečti si text o stonku a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu – nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis do školního sešitu:

Stonek
- nadzemní část rostliny
- navazuje na kořen
- rozvádí vodu a živiny z kořenů do ostatních částí rostlin
- nese také listy, květy a plody
- máme 2 hlavní druhy stonku
1) dřevnatý (stromy a keře, u stromů mu říkáme kmen)
2) dužnatý (byliny, dále se dělí na 3 druhy: stéblo s kolénky, stvol s listy u země a lodyhu, ze které listy vyrůstají)


Dny volna 26.10. - 30.10. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

v první řadě bych Vám i dětem chtěla poděkovat za práci v tomto týdnu a za milá přání k brzkému uzdravení. Moc si toho vážím.

Určitě víte, že od 26.10. - 30.10. 2020 nás čekají dny volna.
26. říjen a 27. říjen 2020 MŠMT vyhlásilo mimořádné dny boje proti covidu. 28. října následuje státní svátek a 29. října a 30. října podzimní prázdniny. 
Po tuto dobu nemají žáci nárok na dotovaný oběd ze školní kuchyně.

Prosím, sledujte pravidelně naše webové stránky školy. Pokud by vláda rozhodla, že se od 2. listopadu 2020 nevrátíme do škol a bude pokračovat distanční výuka, neprodleně vás budeme informovat.

Srdečně všechny zdravím a přeji pevné zdraví.

Petra Fialová


Úkoly na dny volna 26.10. - 30.10. 2020

Český jazyk:
Předložky v, ve
Předpony ob-, o-, v-
Psaní skupin – bě/bje, vě/vje, pě
Pracovní sešit – str. 17, cv. 3 - doplň ě nebo je.

Čtení - sepiš si první přečtenou knihu a připrav si čtenářský deník k odevzdání.
2.11. odevzdání čtenářského deníku s první přečtenou knihou.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 – 10 000
Pracovní sešit - str. 17 - počítej dle zadání.


Vlastivěda:
Středočeský kraj
Podívej se na následující video o Středočeském kraji: https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210552116240011
Učebnice str. 8 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
2) Středočeský kraj
- krajské město: Praha
- největší kraj ČR
- nejúrodnější oblast ČR
- řeky: soutok Vltavy a Labe (u Mělníka), Jizera, Berounka, Sázava
- vodní nádrže: Švihov, Orlík, Slapy
- města:
Kladno – těžba černého uhlí
Kutná Hora – těžba stříbra, památka UNESCO
Mladá Boleslav – výroba aut Škoda
Poděbrady – lázně
- významná místa: hrad Karlštejn (založil Karel IV.), hora Říp (vystoupal praotec Čech), Koněpruské jeskyně (nejdelší jeskyně v ČR)

Podívej se na pověst O Praotci Čechovi:
https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A
Pracuj s mapou (zadní strana v učebnici) - ze zápisu si vyhledej a na mapě ukaž všechny řeky, vodní nádrže a města.


Anglický jazyk:
Procvičování slovní zásoby
Na Quizletu procvičuj slovní zásobu.Pokračování on-line výuky a informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

od pondělí 2. 11. 2020 budeme opět pokračovat v on-line hodinách dle rozdělení skupin a v zadávání úkolů, které naleznete na této stránce třídy. Připomínám, že distanční vzdělávání je povinné.
Pokud se žák nezúčastní on-line hodiny (nemá možnost připojení), platí zachování dohodnutého postupu - tzn. vypracuje, ofotí a zašle zpracované úkoly z daného dne na jednu z daných platforem (e-mail, tel.č. 704 573 738, aplikace WhatsApp).

Při distanční formě vzdělávání mají žáci nárok na dotovaný oběd, který je potřeba nahlásit nejpozději den předem do 10:30 hodin.
Prosíme rodiče, kteří budou mít zájem odebrat od pondělí 2. 11. pro děti oběd, aby to telefonicky nahlásili paní Kovářové na tel. 515 265 561 do pátku 30. 10. do 10:30 hodin.

Děkuji Vám moc za spolupráci.

Petra FialováPondělí 2.11. 2020

Pondělí 2.11. 2020

On-line výuka
:

Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.15
Natálka Alexová
Natálka Hlávková
Terezka Fialová
Lucinka Rykrová
Natálka Richterová
Vojtíšek Matula
Šimonek Peca
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.30 - 10.45
Domča Bulín
Lukášek Tran
Vojtíšek Tumpach
Filípek Hotový
Davídek Moravec
Baruška Kudláčková
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Viktorka ValdováČeský jazyk:
Zdvojené hlásky
Učebnice str. 22 - prostuduj si žlutý rámeček s poučkou.
Učebnice str. 22, cv. 1, 2 - pracuj ústně.

Pamatuj:
Když předpona končí a kořen slova začíná stejným písmenem, píšeme ve slově dvě stejná písmena (bezzubý, oddělení, rozzářený, oddálit).

Pracovní sešit str. 18, cv. 1, 2 - pracuj dle zadání.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 – 10 0000
K pochopení učiva můžeš využít následijící odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=LYtsYHNULyc&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=105

Pracovní sešit str. 18, cv. 1, 2, 3 - pracuj dle zadání.Vlastivěda:
Karlovarský kraj, Ústecký kraj
Podívej se na následující videa:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240004 (Karlovarský kraj)
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210552116240012 (Ústecký kraj)

Učebnice str. 9 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
3) Karlovarský kraj
- krajské město: Karlovy Vary
- lázeňský kraj - Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart, Jáchymov - léčivé prameny
- řeky: Ohře, Teplá
- vodní nádrž: Nechranice
- hory: Krušné hory – nejvyšší vrchol Klínovec, Doupovské hory - sopky
- města:
Karlovy Vary (založil Karel IV.) - lázeňské oplatky, výroba bylinného likéru Becherovka, výroba skla a porcelánu
Cheb, Sokolov  – těžba hnědého uhlí


4) Ústecký kraj
- krajské město: Ústí nad Labem
- řeky: Labe, Ohře
- hory: Krušné hory – nejvyšší vrchol Klínovec, České středohoří – nevyšší vrchol Milešovka
- města:
Most, Chomutov – těžba hnědého uhlí
Děčín – lodní přístav
Žatec – pěstování chmelu
Litoměřice – Zahrada Čech (úrodná oblast)
- zajímavosti: České Švýcarsko (přírodní rezervace, Pravčická brána – největší skalní most), hora Říp (vystoupal praotec Čech), pevnost Terezín (věznice za 2. světové války)

Pracuj s mapou (zadní strana v učebnici) - ze zápisu si vyhledej a na mapě ukaž všechny řeky, vodní nádrže a města.


Anglický jazyk:
Procvičování slovní zásoby
Na Quizletu procvičuj slovní zásobu.
Úterý 3.11. 2020

Úterý 3.11. 2020On-line
výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00
Natálka Alexová

Natálka Hlávková
Lucinka Rykrová
Vojtíšek Matula
Šimonek Peca
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Vojtíšek Tumpach
Filípek Hotový
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Vojtíšek Vyskočil


3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Viktorka Valdová
Baruška Kudláčková
Terezka Fialová
Natálka Richterová

Davídek Moravec
Lukášek Tran


Český jazyk:
Zdvojené hlásky

Pracovní sešit str. 18, cv. 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 – 10 000
Pracovní sešit str. 18, cv. 4, 5 - pracuj podle zadání.

Vlastivěda:
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj
Podívej se na následující videa:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240006
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240005

Učebnice str. 10 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
5) Liberecký kraj
- krajské město: Liberec
- řeky: Jizera, Nisa
- rybník: Máchovo jezero (nejhlubší rybník v ČR)
- hory: Jizerské hory – nejvyšší vrchol Smrk, Lužické hory – nejvyšší vrchol Luž, Krkonoše – nejvyšší vrchol Sněžka
- města:
Liberec – zoo, aquapark
Jablonec nad Nisou – výroba bižuterie (skleněné šperky)
- zajímavosti: hora Ještěd (televizní vysílač), hrad Bezděz


6) Královéhradecký kraj
- krajské město: Hradec Králové
- řeky: Labe (pramení v Krkonoších), Úpa, Cidlina, Metuje, Orlice
- hory: Krkonoše – nejvyšší vrchol Sněžka, Orlické hory – nejvyšší vrchol Velká Deštná
- města:
Hradec Králové – výroba klavírů Petrof
Dvůr Králové nad Labem – zoo se safari
Jičín – město pohádek (Rumcajs)
Vamperk – výroba krajky z nití
Ratibořice – Babiččino údolí (Božena Němcová – kniha Babička)
- zajímavosti: Kuks (zámek se sochami), hrad Kost

Pracuj s mapou (zadní strana v učebnici) - ze zápisu si vyhledej a na mapě ukaž všechny řeky, vodní nádrže a města.

 

Anglický jazyk:
Úkol č. 1: 
Na quizletu si projdi slovní zásobu PREPOSITIONS (předložky).
Je to opakování slovní zásoby, která by ti měla být už známá z předchozích vytvořených složek se slovní zásobou.
Tuto slovní zásobu musíš umět. 
Nezapomínej procvičovat slovní zásobu ve všech formách - tzn. zkus si všechny aktivity na quizletu - karty s výkladem, psaní, výslovnost, čtení. 
Je potřeba procvičovat poctivě.
U každého vidím, jak trénuje. 

Úkol č. 2: 
Pracovní sešit str. 11 cv. 4
Připrav si pastelky a poslechni si nahrávku (nahrávku najdeš níže).
Podle toho, co v nahrávce uslyšíš vybarvíš broučky.
Zazní vždy otázka: např. Where´s the pink bug? (= Kde je růžový brouček) a následně zazní odpověď např. Under the sofa. (= Pod pohovkou).
Takže ty vymaluješ broučka, který je pod pohovkou růžově.

Anglický jazyk - poslech k úkolu č.2

Středa 4.11. 2020

Středa 4.11. 2020

On-line výuka
:

Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00
Natálka Alexová

Natálka Hlávková
Lucinka Rykrová
Vojtíšek Matula
Šimonek Peca
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Vojtíšek Tumpach
Filípek Hotový
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Vojtíšek Vyskočil


3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Viktorka Valdová
Baruška Kudláčková
Terezka Fialová
Natálka Richterová

Davídek Moravec
Lukášek Tran


Český jazyk:
Stavba slova - opakování
Pracovní sešit str. 19, cv. 1, 2, 3 a - pracuj dle zadání.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 10 000
Pracovní sešit str. 19, cv. 1,2 - pracuj dle zadání.


Přírodověda:
List
Učebnice str. 16 - přečti si text o listu a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
List
- nadzemní část rostliny
- vyrůstá ze stonku
- obsahuje zeleň listovou (chlorofyl) - umožňuje rostlině dýchat (dýchá v dne i v noci)
- zelené rostliny za přítomnosti světla a zeleného barviva vyrábí kyslík (fotosyntéza)
- listy jsou zdrojem potravy (zelí, kapusta, špenát, bazalka, majoránka, máta, kopřiva)
- listy mají různý tvar a velikost
- rozlišujeme: listy jednoduché (lípa, javor) a listy složené (jírovec)
- list má 2 části: čepel (na které je žilnatina) a řapík (který drží list na větvičce)

Pod zápis nakresli a popiš list (na obrázku listu označ co je čepel a co je řapík).


Anglický jazyk:
Úkol č. 1:
Pracovní sešit str. 11 cv. 5

Podle cv. 4 vytvoříš otázky, kde se ta holčička ptá, kde je jaký brouček? (Rozlišují se podle barvy).
Např. Where´s the pink bug?
Tímto způsobem vytvoříš všechny ostatní otázky.
Potom spojíš otázky se správnou odpovědí (kluk).

Úkol č. 2:
Pracovní sešit str. 11 cv. 6 - pracuj podle zadání.


Úkol č. 3:
Učebnice str. 12

Přečti text v modré tabulce, kde Andrea vypráví o svém domě.
Slovní zásobu k tomuto úkolu najdeš na quizletu (pokud něčemu nebudeš rozumět, tak si ji projdi).
Čtvrtek 5.11. 2020

Čtvrtek 5.11. 2020

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás poprosit, aby mi děti během čtvrtka 5.11. (po on-line výuce) nebo pátku 6.11. donesly ke kontrole svůj pracovní a školní sešit z českého jazyka. Tyto dva sešity mi mohou nechat v předsíňce na stolečku nebo na mě přímo zazvonit.

Moc Vám děkuji za spolupráci.

Petra Fialová

On-line výuka
:

Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00
Natálka Alexová

Natálka Hlávková
Lucinka Rykrová
Vojtíšek Matula
Šimonek Peca
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Vojtíšek Tumpach
Filípek Hotový
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Vojtíšek Vyskočil


3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Viktorka Valdová
Baruška Kudláčková
Terezka Fialová
Natálka Richterová

Davídek Moravec
Lukášek Tran


Český jazyk:
Stavba slova - opakování
Pracovní sešit str. 19, cv. 4, 5 – pracuj dle zadání.


Matematika:
Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 – 10 000
Pracovní sešit str. 19, cv. 3, 4, 5 – pracuj dle zadání.


Vlastivěda:
Pardubický kraj, Olomoucký kraj
Podívej se na následující videa:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240009
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240008

Učebnice str. 11 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.


Zápis:
7) Pardubický kraj
- krajské město: Pardubice
- řeky: Svitava, Chrudimka, Tichá Orlice, Labe
- hory: Orlické hory – nejvyšší vrchol Kralický Sněžník (pramení řeka Morava), další vrchol Velká Deštná
- města:
Pardubice – koňské dostihy Velká pardubická, výroba perníku
Litomyšl – zámek (památka UNESCO), rodiště skladatele Bedřicha Smetany
Polička – rodiště skladatele Bohuslava Martinů


8) Olomoucký kraj
- krajské město: Olomouc
- řeky: Morava
- hory: Hrubý Jeseník – nejvyšší vrchol Praděd
- města:
Olomouc – druhý český orloj (první je v Praze), sloup Nejsvětější trojice (památka UNESCO), Univerzita Palackého (druhá nejstarší škola v ČR), zahradnická výstava Flora Olomouc, výroba Olomouckých tvarůžků
Prostějov – výroba oděvů
Jeseník - lázně
Velké Losiny - lázně, papírna - výroba ručního papíru, zámek
- zajímavosti: Hranická propast u města Hranice (druhá nejhlubší propast v ČR), hrad BouzovAnglický jazyk:
Úkol č. 1:
Učebnice str. 12
Přečti tvrzení u čísel 1 - 6 a vyber zda je tvrzení pravdivé (true) nebo nepravdivé (false).

Úkol č. 2:
Pracovní sešit str. 12, cv. 7
Čti věty a vyber vždy ze dvou nabízených možností (jsou odděleny /) tu správnou podle obrázku.


Pátek 6.11. 2020

Pátek 6.11. 2020

Vážení rodiče,

prosím, aby si děti v pátek 6.11. po on-line výuce vyzvedly své zkontrolované sešity z českého jazyka. Sešity opět naleznou v předsíňce na stolečku.
Do každého pracovního sešitu jsem vložila složku s přehledy vyjmenovaných slov, které využijeme příští týden. Děti si listy vlepí do lexikonu.

Děkuji za spolupráci.

Petra Fialová

On-line výuka:

Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00
Natálka Alexová

Natálka Hlávková
Lucinka Rykrová
Vojtíšek Matula
Šimonek Peca
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Vojtíšek Tumpach
Filípek Hotový
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Vojtíšek Vyskočil


3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Viktorka Valdová
Baruška Kudláčková
Terezka Fialová
Natálka Richterová

Davídek Moravec
Lukášek Tran


Český jazyk:
Stavba slova - opakování
Procvič si učivo na této webové stránce:
https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Skladba+slova#selid


Matematika:
Písemné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 – 10 000
Pracovní sešit str. 20, cv. 1, 2 – pracuj dle zadání.


Přírodověda:
Květ
Učebnice str. 17 - přečti si text o květu a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
Květ
- nadzemní část rostliny
- vyrůstá ze stonku nebo větve
- slouží k rozmnožování rostlin
- bývá pestře zbarvený, aby přilákal hmyz (včely, čmeláky, motýly)
-
u květu rozlišujeme část samčí (tyčinky) a část samičí (pestík)
- po opylení květu vzniká plod

Pod zápis si podle učebnice str. 17 nakresli a popiš obrázek květu
Pracovní sešit str. 5, cv. 1, 2


Anglický jazyk
:

Úkol č. 1:
Pracovní sešit str. 12, cv. 8
Nakresli plánek vašeho bytu nebo domu a tento obrázek popíšeš.
Můžeš si namalovat i velký obrázek do školního sešitu a o něm povídat své rodině anglicky - popsat kde jsou jaké místnosti a co se ve které místnosti nachází.Pondělí 9.11. 2020

On-line výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00

Natálka Alexová

Natálka Hlávková
Filípek Hotový
Vojtíšek Matula
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Natálka Richterová
Lucinka Rykrová
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Baruška Kudláčková
Vojtíšek Tumpach

3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Šimonek Peca
Viktorka Valdová
Terezka Fialová
Lukášek Tran

Davídek MoravecČeský jazyk:

Vyjmenovaná slova
Nalep si do lexikonu přehledy vymenovaných slov a výjimek (po B, L, M)
Připrav si kartičky i,í/y,ý.
Zopakuj si a odříkej zpaměti řady vyjmenovaných slov (po B, L, M, P, S, V, Z).
Učebnice str. 26, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj ústně.


Matematika
:

Písemné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 10 000, slovní úlohy

Pracovní sešit str. 20, cv. 3, 4, 5 - pracuj podle zadání.


Vlastivěda:
Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Podívej se na následující videa:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240007
(Moravskoslezský kraj)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240014/titulky(Zlínský kraj)

Učebnice str. 12 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
9) Moravskoslezský kraj
- krajské město: Ostrava (třetí největší město ČR, těžilo se černé uhlí)
- průmyslový kraj – znečištěné ovzduší
- řeky: Odra, Ostravice, Opava, Morava
- vodní nádrže: Slezská Harta, Kružberk, Šance
- hory: Hrubý Jeseník – nejvyšší vrchol Praděd, Nízký Jeseník - nejvyšší vrchol Slunečná, Moravskoslezské Beskydy – nejvyšší vrchol Lysá hora
- města:
Havířov, Karviná – těžba černého uhlí
Kopřivnice – výroba nákladních aut Tatra
Karlova Studánka - lázně


10) Zlínský kraj
- krajské město: Zlín
- řeky: Morava, Bečva, Dřevnice, Olšava
- hory: Moravskoslezské Beskydy – nejvyšší vrchol Lysá hora, další vrchol Radhošť (socha boha Radegasta), Javorníky, Bílé Karpaty – nejvyšší vrchol Velká Javořina
- nížiny: Hornomoravský úval, Dolnomoravský úval
- města:
- vyskytují se zde tři národopisné oblasti: Slovácko, Valašsko, Haná – lidové tradice, hudba, nářečí, kroje
Zlín - výroba obuvi Baťa
Luhačovice – lázně
Uherské Hradiště - centrum Slovácka
Kroměříž - centrum Hané, zámek se zahradou (památka UNESCO)
Vsetín - centrum Valašska
Rožnov pod Radhoštěm - skanzen lidových staveb (muzeum)
Vizovice – vizovické pečivo (figurky z těsta)
- zajímavosti: Velehrad – poutní místo věřících, hrad Buchlov, zámek Buchlovice

Pracuj s mapou (zadní strana v učebnici) - ze zápisu si vyhledej a na mapě ukaž všechny řeky, vodní nádrže, hory a města.


Anglický jazyk:
Procvičuj slovní zásobu na quizletu.
Úterý 10.11. 2020

On-line výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00

Natálka Alexová

Natálka Hlávková
Filípek Hotový
Vojtíšek Matula
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Natálka Richterová
Lucinka Rykrová
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Baruška Kudláčková
Vojtíšek Tumpach

3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Šimonek Peca
Viktorka Valdová
Terezka Fialová
Lukášek Tran

Davídek Moravec


Český jazyk:
Vyjmenovaná slova po B
Zopakuj si a následně zpaměti odříkej vyjmenovaná slova po B.
V lexikonu (list pamatovák na B) si projdi slova, ve kterých se často chybuje.

Přepiš do školního sešitu. Doplň i,í/y,ý a odůvodni pravopis.
nab__t vědomosti, nab__t pušku, hodiny b__jí půlnoc, pob__t střechu plechem, dob__t  baterii, odb__t domácí úkol, zb__tek jídla, přib__l nový žák, pob__l u bab__čky, b__střina, dlouhé b__dlo, b__ložravec, hb__tý, b__valý spolužák, pohádková b__tost, javor bab__ka, Kob__lisy, b__dliště, sb__t budku


Matematika:
Čtvrtletní opakování
Pracovní sešit str. 21, cv. 1, 2, 3, 4 - pracuj podle zadání.


Přírodověda
:
Plod

Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
Plod
-
vznikne z květu po jeho opylení hmyzem, větrem apod.
- obsahuje v sobě semeno, ze kterého vyroste nová rostlina
- plody dělíme na suché (oříšek, lusk, obilka) a dužnaté (peckovice s peckou, malvice s jádřincem a bobule s mnoha semeny v dužině)

Pracovní sešit str. 6


Anglický jazyk
:
Pracovní sešit str. 13, cv. 9
Ve cvičení jsou dva obrázky. Tvým úkolem je obrázky porovnat a zapsat jaké jsou mezi nimi rozdíly.
Obrázky jsou označeny písmeny A a B.
Např. Na obrázku B je na křesle pero, na obrázku A kniha. =>  In picture B, there´s a pen on the sofa.

 

 


Středa 11.11. 2020

On-line výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00

Natálka Alexová

Natálka Hlávková
Filípek Hotový
Vojtíšek Matula
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Natálka Richterová
Lucinka Rykrová
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Baruška Kudláčková
Vojtíšek Tumpach

3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Šimonek Peca
Viktorka Valdová
Terezka Fialová
Lukášek Tran

Davídek Moravec


Český jazyk:
Vyjmenovaná slova
Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po B.
Pracovní sešit str. 21, cv. 1 a, b, c - pracuj podle zadání.

Vyber si cvičení a procvičuj vyjmenovaná slova po B na tomto odkazu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid


Čtení -
pokračuj ve čtení další knihy do Čtenářského deníku.


Matematika:
Čtvrtletní opakování
Pracovní sešit str. 21, cv. 5, 6, 7 - pracuj podle zadání.


Vlastivěda
:
Jihomoravský kraj, kraj Vysočina
Podívej se na následující videa:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240003(Jihomoravský kraj)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240013(Kraj Vysočina)

Učebnice str. 13 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
11) Jihomoravský kraj
- krajské město: Brno (druhé největší a nejlidnatější město ČR)
- řeky: Svratka, Svitava, Dyje, Morava
- vodní nádrže: Nové Mlýny, Vranov nad Dyjí, Dalešice, Brněnská přehrada
- nížiny: Dolnomoravský úval, Dyjskosvratecký úval – úrodná oblast
- města:
Brno – hrad Špilberk, katedrála Petrov, Masarykova univerzita, vila Tugendhat (památka UNESCO), výroba traktorů Zetor
Znojmo – okurky, vinná réva, meruňky, výroba piva, rotunda sv. Kateřiny, podzemí
Vyškov – zoo, dinopark
Hodonín – těžba ropy a zemního plynu
- zajímavosti: Moravský kras (jeskyně, propast Macocha – nejhlubší propast v ČR), zámek Lednice a Valtice (památka UNESCO), zámek Vranov nad Dyjí, hrad Bítov

12) Kraj Vysočina
- krajské město: Jihlava
- nejchladnější kraj, leží na hranici Čech a Moravy
- řeky: Sázava, Oslava, Svratka, Jihlava, Dyje
- hory: Českomoravská vrchovina – nejvyšší vrchol Javořice, Žďárské vrchy, Jihlavské vrchy
- města:
Jihlava – těžba stříbra, podzemí, zoo
Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa (památka UNESCO)
Žďár nad Sázavou – kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památka UNESCO)
Telč – náměstí a zámek (památka UNESCO)
Pelhřimov – muzeum rekordů a kuriozit
- zajímavosti: jaderná elektrárna Dukovany

Pracuj s mapou (zadní strana v učebnici) - ze zápisu si vyhledej a na mapě ukaž všechny řeky, vodní nádrže, hory, nížiny a města.


Anglic
ký jazyk
:
Pracovní sešit str. 13, cv. 10
a) Poslechni si nahrávku říkanky (říkanku k poslechu najdeš pod tímto úkolem).
b) Říkanku si pouštěj pomalu a slova opakuj.
c) Nauč se říkanku nazpaměť.
d) Říkanku opiš do sešitu.

Anglický jazyk - říkanka k poslechu

Čtvrtek 12.11. 2020

On-line výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00

Natálka Alexová

Natálka Hlávková
Filípek Hotový
Vojtíšek Matula
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Natálka Richterová
Lucinka Rykrová
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Baruška Kudláčková
Vojtíšek Tumpach

3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Šimonek Peca
Viktorka Valdová
Terezka Fialová
Lukášek Tran

Davídek Moravec


Český jazyk:
Vyjmenovaná slova
Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po B.
Pracovní sešit str. 21, cv. 2 a, b, c, d - pracuj podle zadání.

Vyber si cvičení a procvičuj vyjmenovaná slova po B na tomto odkazu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid


Čtení -
pokračuj ve čtení další knihy do Čtenářského deníku.


Matematika:
Písemné násobení jednociferným činitelem
Učebnice str. 34 - prostuduj si postup násobení jednociferným činitelem ve žlutém rámečku.
K pochopení učiva můžeš využít tento odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=DzP_HcUeDho&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=119

Pracovní sešit str. 22, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Učebnice str. 34, cv. 1 - opiš si příklady do školního sešitu a příklady vypočítej.


Vlastivěda:
Jihočeský kraj
Podívej se na následující videa:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240002(Jihočeský kraj)

ebnice str. 14 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.


Zápis:
13) Jihočeský kraj
- krajské město: České Budějovice
- kraj rybníků - chov ryb
- řeky: Vltava, Otava, Lužnice, Malše
- rybníky: Rožmberk (největší rybník v ČR), Svět
- vodní nádrže: Lipno, Orlík
- hory: Šumava – nejvyšší vrchol Plechý (pramení řeka Vltava), Středočeská pahorkatina
- města:
České Budějovice – výroba tužek Koh-i-noor, výroba piva Budvar, chov ryb
Třeboň – rybníkářství, chov ryb
Písek - nejstarší kamenný most
Český Krumlov - zámecké divadlo s otáčivým hledištěm (památka UNESCO)
Holašovice - domy ve stylu selského baroka (památka UNESCO)
Tábor  - založili husité
- zajímavosti: Boubínský prales v Národním parku Šumava, zámek Hluboká nad Vltavou (pohádka Pyšná princezna), zámek Červená Lhota, jaderná elektrárna Temelín

Pracuj s mapou (zadní strana v učebnici) - ze zápisu si vyhledej a na mapě ukaž všechny řeky, vodní nádrže, hory a města.

Pracovní sešit str. 5 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk
:
Učebnice str. 13 - comix
a) Připomeň si první část komixu v učebnici na str. 9.
b) Projdi si slovní zásobu ke komixu na quizletu (The Dragon Crown – 2.část) – zaměř se zejména na správnou výslovnost.
c) Poslechni si nahrávku komixu (nahrávku najdeš pod tímto úkolem) – ukazuj si na jednotlivé části komixu, aby si veděl, kde se v příběhu zrovna nacházíš.
d) Poslechni si nahrávku po částech – text v bublinách opakuj.
e) Příběh nahlas přečti se správnou výslovností (se správnou výslovností ti pomůže quizlet).

Anglický jazyk - comix k poslechu

Pátek 13.11. 2020

On-line výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00

Natálka Alexová

Natálka Hlávková
Filípek Hotový
Vojtíšek Matula
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Natálka Richterová
Lucinka Rykrová
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Baruška Kudláčková
Vojtíšek Tumpach

3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Šimonek Peca
Viktorka Valdová
Terezka Fialová
Lukášek Tran

Davídek Moravec


Český jazyk:
Vyjmenovaná slova
Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po B.
Pracovní sešit str. 21, cv. 3 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 22, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.

Vyber si cvičení a procvičuj vyjmenovaná slova po B na tomto odkazu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid


Čtení -
pokračuj ve čtení další knihy do Čtenářského deníku.


Matematika:
Písemné násobení jednociferným činitelem
Učebnice str. 34 - prostuduj si postup násobení jednociferným činitelem ve žlutém rámečku.
K pochopení učiva můžeš využít tento odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=120

Pracovní sešit str. 22, cv. 2 - vypočítej.
Učebnice str. 34, cv. 2 - opiš si příklady do školního sešitu a příklady vypočítej.


Přírodověda:
Rostliny - opakování
Pracovní sešit str. 7 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 8 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk:
Učebnice str. 14 - song
a) Poslechni si písničku (nahrávku najdeš pod tímto úkolem).
a) P
rojdi si slovní zásobu k písničce na quizletu (Be healthy).
c) Písničku poslouchej po částech a opakuj.

Anglický jazyk - song k poslechu

Pondělí 16. 11. 2020

On-line výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00

Natálka Alexová

Natálka Hlávková
Filípek Hotový
Vojtíšek Matula
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Natálka Richterová
Lucinka Rykrová
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Baruška Kudláčková
Vojtíšek Tumpach

3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Šimonek Peca
Viktorka Valdová
Terezka Fialová
Lukášek Tran

Davídek Moravec


Český jazyk:
Vyjmenovaná slova
Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po B.
Pracovní sešit str. 22, cv. 3 - pracuj podle zadání.

Doplň i, í/y, ý. Cvičení opiš do školního sešitu.
b__ložravec, líb__vá píseň, b__lý holub, krupob__tí, zb__tky jídla, vánoční ob__čeje, b__tevní loď, přib__l hřeb__ky, hb__tě skáče, ab__chom šli, zab__dlený b__t, ob__lné pole, nab__t telefon, spal b__ch, dřevědé b__dýlko, neodb__vej úkoly, starob__lý hrad, ob__lený příb__tek

Vyber si cvičení a procvičuj vyjmenovaná slova po B na tomto odkazu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid


Čtení -
pokračuj ve čtení další knihy do Čtenářského deníku.


Matematika:
Písemné násobení jednociferným činitelem
Prostřednicvtím tohoto odkazu si můžeš připomenout postup písemného násobení:
https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=120

Pracovní sešit str. 22, cv. 3, 4 - vypočítej.


Vlastivěda:
Plzeňský kraj
Podívej se na následující video:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240010/

Učebnice str. 14 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
14) Plzeňský kraj
- krajské město: Plzeň
- řeky: Berounka - vzniká soutokem čtyř řek (Úslava, Úhlava, Radbuza, Mže)
- hory: Šumava – nejvyšší vrchol Plechý (pramení řeka Vltava), Český les - nejvyšší vrchol Čerchov
- města:
Plzeň – výroba lodních šroubů a lokomotiv (Škodovy závody), výroba piva, zoo, loutky Spejbl a Hurvínek
Domažlice – národopisná oblast Chodska (Chodové), domažlické koláče
Klatovy - pěstování karafiátů
- zajímavosti: Národní park Šumava (ledovcová jezera), hrad Švihov

Pracuj s mapou (zadní strana v učebnici) - ze zápisu si vyhledej a na mapě ukaž všechny řeky, hory a města.

Pracovní sešit str. 6 - pracuj podle zadání.


Anglický jazyk
:
Opakování slovní zásoby
Na quizletu procvičuj slovní zásobu ve všech formách.Středa 18.11. 2020

On-line výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00

Natálka Alexová

Natálka Hlávková
Filípek Hotový
Vojtíšek Matula
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Natálka Richterová
Lucinka Rykrová
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Baruška Kudláčková
Vojtíšek Tumpach

3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Šimonek Peca
Viktorka Valdová
Terezka Fialová
Lukášek Tran

Davídek Moravec


Český jazyk:
Vyjmenovaná slova
Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po B.
Pracovní sešit str. 22, cv. 4 - vyhledej vyjmenovaná slova.
Pracovní sešit str. 22, cv. 5 a - doplň i,í/y, ý a roztřiď slova na vlastní jména místní (vybarvi zeleně) a vlastní jména osobní (vybarvi červeně).
Pracovní sešit str. 23, cv. 6 a, b, c, d - pracuj podle zadání.

Vyber si cvičení a procvičuj vyjmenovaná slova po B na tomto odkazu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid


Čtení -
pokračuj ve čtení další knihy do Čtenářského deníku.


Matematika:
Písemné násobení jednociferným činitelem
Pracovní sešit str. 22, cv. 5, 6 - vypočítej.

Opiš si příklady do školního sešitu a vypočítej.
513            357            626             329             726
.   9             .  9             .  8            .    7            .    3
___            ___            ___             ___             ___


Přírodověda
:
Živočichové
Podívej se na následující videa:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6425-id-6425 (Společné znaky živočichů)
https://www.youtube.com/watch?v=IxO0SyHblac (Rozdělení živočichů)

Učebnice str. 18 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Živočichové
Společné znaky:
1) Dýchají.
2) Přijímají vodu a potravu.
3) Vylučují odpadní látky.
4) Rostou a vyvíjejí se.
5) Rozmnožují se.
6) Reagují na změny v přírodě.
7) Pohybují se.
8) Vnímají okolí smysly.

Dělení živočichů podle stavby těla:
1) Obratlovci (savci, ptáci, plazi, ryby, obojživelníci)
- mají kostru složenou z páteře a obratlů

2) Bezobratlí (hmyz, pavouci, korýši, měkkýši atd.)
- nemají kosti, páteř ani obratle


Anglický jazyk:
Úkol č. 1:
Pracovní sešit str. 14, cv. 1, 2
Pracovní sešit str. 15, cv. 3
V následujících cvičeních procvičíš a použiješ slovní zásobu z písničky o zdraví, kterou ses naučil minulý týden.


Čtvrtek 19.11. 2020

On-line výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00

Natálka Alexová
Natálka Hlávková
Filípek Hotový
Vojtíšek Matula
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Natálka Richterová
Lucinka Rykrová
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Baruška Kudláčková
Vojtíšek Tumpach

3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Šimonek Peca
Viktorka Valdová
Terezka Fialová
Lukášek Tran
Davídek Moravec


Český jazyk:
Vyjmenovaná slova
Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po B.
Pracovní sešit str. 23, cv. 7 - pracuj podle zadání.

Doplň i, í/y, ý. Cvičení opiš do školního sešitu.
nab__tá puška, líb__  se mi, sušené b__linky, vaječný b__lek, slíb__l to, neob__čejný příběh, násob__lka, rozb__tý náb__tek, vlnob__tí, liška B__strouška, b__cí hodiny, hb__tě pob__hal, zb__tečně se zlob__, přib__vá vody, statný b__ček, odb__la domácí úkol, nab__té vědomosti

Vyber si cvičení a procvičuj vyjmenovaná slova po B na tomto odkazu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid


Čtení - 
pokračuj ve čtení další knihy do Čtenářského deníku.


Matematika:
Písemné násobení dvojciferným činitelem
Učebnice str. 36 - prostuduj si postup písemného násobení dvojciferným činitelem (v horním žlutém rámečku).
K pochopení učiva můžeš použít tento odkaz: 
https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=128

Pracovní sešit str. 23, cv. 1 - vypočítej.
Učebnice str. 36, cv. 1 - opiš si příklady do školního sešitu a vypočítej.


Vlastivěda:
Kraje ČR - opakování
Pracovní sešit str. 7 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 8 - písemné opakování.


Anglický jazyk:
Učebnice str. 15 - na quizletu k tomuto tématu najdeš novou slovní zásobu.
a) Poslechni si nahrávku (nahrávku najdeš pod tímto úkolem) a ukazuj si na části příběhu v učebnici, aby ses orientoval v příběhu.
b) Poslouchej a čti (opakuj podle nahrávky).
c) Čti se správnou výslovností - s tou ti pomůže quizlet.
d) Čti a překládej do českého jazyka.

Anglický jazyk - nahrávka k poslechu

Pátek 20.11. 2020

On-line výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00

Natálka Alexová
Natálka Hlávková
Filípek Hotový
Vojtíšek Matula
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Natálka Richterová
Lucinka Rykrová
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Baruška Kudláčková
Vojtíšek Tumpach

3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Šimonek Peca
Viktorka Valdová
Terezka Fialová
Lukášek Tran
Davídek Moravec


Český jazyk:
Vyjmenovaná slova po L
Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po L.
Pracovní sešit str. 24, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.

Vyber si cvičení a procvičuj vyjmenovaná slova po L na tomto odkazu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=02.+Slova+po+L#selid


Čtení - 
pokračuj ve čtení další knihy do Čtenářského deníku.


Matematika:
Písemné násobení dvojciferným činitelem
Učebnice str. 36 - prostuduj si postup písemného násobení dvojciferným činitelem (ve žlutém rámečku).
K pochopení učiva můžeš použít tento odkaz: 
https://www.youtube.com/watch?v=w7hxR7Kf4o4&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=129

Pracovní sešit str. 23, cv. 2 - vypočítej.
Učebnice str. 36, cv. 2 - příklady si opiš do školního sešitu a vypočítej.


Přírodověda:
Obratlovci - savci
Učebnice str. 19 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Můžeš se podívat na následující video o savcích: https://edu.ceskatelevize.cz/video/6442-id-6442
Napiš si zápis do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
Savci
- patří mezi obratlovce (= tělo složené z obratlů)
- mláďata se rodí živá
- po narození sají mateřské mléko
- žijí na souši (pes), ve vodě (delfín, plejtvák) i ve vzduchu (netopýr)
- tělo pokryto převážně srstí
- dýchají plícemi
- chovají se pro užitek (hospodářská zvířata) a pro potěchu (kočka)


Anglický jazyk
:
Úkol č. 1:

Učebnice str. 15 - spodní část strany.
Čti jednotlivé zákazy či příkazy a vyber obrázek, na kterém je zobrazen. Slovní zásobu najdeš na quizletu.
 
Úkol č. 2:
Pracovní sešit str. 15, cv. 4 - podle předcházejícího cvičení z učebnice napiš pokyny k obrázkům.


Návrat 3., 4. a 5. ročníků do školy

Vážení rodiče,

ministerstvo školství oficiálně oznámilo termín návratu 3., 4. a 5. ročníku do školy.
Pokud se epidemická situace nezhorší, bude těmto ročníkům umožněn návrat do školy od pondělí 30. listopadu 2020.
Do té doby se budou žáci nadále vzdělávat distančně. 

Petra Fialová


Pondělí 23.11. 2020

On-line výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00

Natálka Alexová
Natálka Hlávková
Filípek Hotový
Vojtíšek Matula
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Natálka Richterová
Lucinka Rykrová
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Baruška Kudláčková
Vojtíšek Tumpach

3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Šimonek Peca
Viktorka Valdová
Terezka Fialová
Lukášek Tran
Davídek Moravec


Český jazyk:
Vyjmenovaná slova po L
Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po L.
Pracovní sešit str. 24, cv. 4 - pracuj podle zadání.

Doplň i, í/y, ý. Cvičení opiš do školního sešitu.
větrný ml__n, pl__šové hračky, hořký pel__něk, řeka pl__ne, mláďata l__sky, l__kový klobouk, rychle pol__kat, zabl__sknout se, bol__  ho l__tko, sl__mák, L__sá hora, pl__nárna, pl__t záhon, uml__t kávu, bl__zoučko, l__skové oříšky, l__žařský zájezd, bl__zký přítel, l__ná L__da

Vyber si cvičení a procvičuj vyjmenovaná slova po L na tomto odkazu:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.


Čtení - 
pokračuj ve čtení další knihy do Čtenářského deníku.


Matematika:
Písemné násobení dvojciferným činitelem - procvičování
Pracovní sešit str. 23, cv.3, 4, 5 - pracuj podle zadání.


Vlastivěda:
Nad mapu České republiky
Učebnice str. 17 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
Mapy
Mapa =  je zmenšený obraz zemského povrchu
- je nakreslena tak, jako bychom se na zemi dívali z výšky
- zakresleny v nich jsou: silnice, dálnice, obce, lesy, řeky, vodní nádrže, pamětihodnosti, zajímavosti
- rozeznáváme mapy: turistické, automapy, vlastivědné
- mapy využívají také piloti, kapitáni lodí, stavitelé

Podle způsobu použití mapy rozdělujeme na
:
1) příruční – mapy menších rozměrů
2) nástěnné – velké mapy, které zavěšujeme na tabuli
3) atlasy – soubory více map (školní atlas)

Glóbus = zmenšený model Země (světadíly, oceány,  moře)


Anglický jazyk:
Procvičování slovní zásoby
Procvičuj slovní zásobu na quizletu.

Úterý 24.11. 2020

On-line výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00

Natálka Alexová
Natálka Hlávková
Filípek Hotový
Vojtíšek Matula
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Natálka Richterová
Lucinka Rykrová
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Baruška Kudláčková
Vojtíšek Tumpach

3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Šimonek Peca
Viktorka Valdová
Terezka Fialová
Lukášek Tran
Davídek Moravec


Český jazyk:
Vyjmenovaná slova po M
Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po M.
Pracovní sešit str. 25, cv. 1, 2, 3 - pracuj podle zadání.
Čtení - pokračuj ve čtení další knihy do Čtenářského deníku.


Matematika:
Písemné násobení dvojciferným činitelem - procvičování
Pracovní sešit str. 24, cv. 1, 2 - pracuj podle zadání.


Vlastivěda:
Nad mapu České republiky
Učebnice str. 18 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
Legenda mapy (= vysvětlivky mapy)
- pomáhá nám z mapy číst
- ve vysvětlivkách (legendě) najdeme značky pro města, místa, budovy, silnice, památky apod.

Barvy na mapě
- zeleně – nížiny
- žlutě - vysočiny
- hnědě – hory
- modře – řeky, rybníky, jezera, přehrady (čím silnější čára a větší plocha, tím větší řeka, rybník apod.)
- červeně - hranice krajů
- černě - státní hranice
- kroužky - obce
- vybarvené plochy  - města, čím více mají obyvatel, tím je plocha větší

Pod zápis si do sešitu nakresli mapové značky podle učebnice str. 18.

K opakování učiva můžeš využít následujícího videa: https://edu.ceskatelevize.cz/video/6436-id-6436


Anglický jazyk
:

Učebnice str. 16
a) Prohlédni si plakát o tom, jak se udržovat ve zdravé formě. Udělej si kvíz.
U každého obrázku je napsané tvrzení, u kterého budeš rozhodovat, zda je to zdravé či ne.
např. č. 1: Eat lots of fruit and vegetables. = Jíst hodně ovoce a zeleniny. => Pokud je to zdravé – tick (fajfka), pokud je to nezdravé – cross (x).

b) Tvrzení, které říká to, co je zdravé, opiš do sešitu.

c) Pusť si nahrávku (nahrávku k poslechu najdeš pod tímto úkolem) a kontroluj, zda máš dané tvrzení napsaná v sešitě.

Anglický jazyk - nahrávka k poslechu

Středa 25.11. 2020

On-line výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00

Natálka Alexová
Natálka Hlávková
Filípek Hotový
Vojtíšek Matula
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Natálka Richterová
Lucinka Rykrová
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Baruška Kudláčková
Vojtíšek Tumpach

3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Šimonek Peca
Viktorka Valdová
Terezka Fialová
Lukášek Tran
Davídek Moravec


Český jazyk:
Vyjmenovaná slova po M
Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po M.
Pracovní sešit str. 25, cv. 4, 5 - pracuj podle zadání.
Pracovní sešit str. 26, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Čtení - pokračuj ve čtení další knihy do Čtenářského deníku.


Matematika:
Písemné násobení dvojciferným činitelem - procvičování
Pracovní sešit str. 24, cv. 3, 4 - vypočítej.


Přírodověda:
Ptáci
Učebnice str. 20 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
Ptáci
- dvojnozí obratlovci
- horní končetiny přeměněné na křídla (někteří mají křídla zakrněná a nemohou létat – pštros)
- mají duté kosti, aby bylo jejich tělo lehčí
- tělo pokryté peřím
- čelisti přeměněné v zobák
- vyskytují se na souši, někteří umí i plavat (tučňák)
- nerodí živá mláďata
- snášejí vejce s vápenitou skořápkou, ze kterých se líhnou mláďata
- podle toho, zda rodiče mláďata krmí, dělíme ptáky na krmivé (vlaštovka, jiřička) a nekrmivé (slepice, kachna)
- někteří ptáci u nás přezimují – jsou stálí (pěnkava, sýkora, vrabec, kos, vrána), někteří odlétají – stěhovaví (čáp, vlaštovka, jiřička, kukačka, špaček)

Podívej se na následující video k tomuto tématu: https://edu.ceskatelevize.cz/video/6438-id-6438


Anglický
jazyk:
Úkol č. 1:
Pracovní sešit str. 16, cv. 5
Do vět doplň chybějící slova z tabulky. Pomoci ti může předcházející cvičení v učebnici.


Úkol č. 2:
Pracovní sešit str. 17, cv. 7
 
Opakování slovní zásoby a vět.Čtvrtek 26.11. 2020

On-line výuka:
Rozdělení do skupin:

1. skupina: 8.00 - 9.00

Natálka Alexová
Natálka Hlávková
Filípek Hotový
Vojtíšek Matula
Vojtíšek Vyskočil
Janek Kuchař

2. skupina: 9.00 - 10.00
Natálka Richterová
Lucinka Rykrová
Zuzka Valehrachová
Adélka Popelková
Baruška Kudláčková
Vojtíšek Tumpach

3. skupina: 10.00 - 11.00
Domča Bulín
Šimonek Peca
Viktorka Valdová
Terezka Fialová
Lukášek Tran
Davídek Moravec


Český jazyk:
Opakování vyjmenovaných slov po B, L, M
Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po B, L, M.
Pracovní sešit str. 25, cv. 2 - pracuj podle zadání.

Vyber si cvičení a procvičuj vyjmenovaná slova po M na tomto odkazu:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

Čtení
 - 
pokračuj ve čtení další knihy do Čtenářského deníku.


Matematika:
Písemné dělení jednociferným dělitelem
Učebnice str. 38 - prostuduj si postup písemného dělení ve žlutém rámečku.
K pochopení učiva ti pomůže následující video: https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=138

Pracovní sešit str. 25, cv. 1 - pracuj podle zadání.
Učebnice str. 39, cv. 1 a, b - příklady si opiš do školního sešitu, vypočítej a proveď zkoušku.


Vlastivěda
:
Plány, měřítko mapy
Učebnice str. 19 - přečti si text a prohlédni si obrázky.
Napiš si zápis do sešitu - nezapomeň na datum a nadpis.

Zápis:
Plány
- zachycují menší území než mapy
- slouží k podrobnější orientaci
- na plánu obce jsou ulice, náměstí, parky, významné budovy apod.

Měřítko mapy
- území, které mapa zobrazuje, je několikrát zmenšené
- abychom věděli, kolikrát se určitá délka ve skutečné krajině zmenšila, je u mapy uvedeno měřítko
- měřítko mapy = udává poměr, v jakém je zobrazení na mapě zmenšeno oproti skutečnosti
- pomocí měřítka zjistíme skutečnou vzdálenost na mapě
  1:1 000 000 = 1 cm na mapě je 10 km ve skutečnosti


Anglický jazyk:
Úkol č. 1:
Nauč se říkanku podle nahrávky (nahrávku najdeš pod tímto úkolem).

Úkol č. 2:
Pracovní sešit str. 18, cv. 1, 2
- pracuj podle zadání.

Anglický jazyk - říkanka k poslechu

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

MŠMT oznámilo termín návratu 3., 4. a 5. ročníku

Více informací naleznete na Nástěnce.

Žáci 1. a 2. ročníku se vrací do školy

Od 18. 11. je umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy. Více informací naleznete na Nástěnce.

Ovoce a zelenina do škol

Ve 42. týdnu se mohou děti těšit na papriku. Letáček je k dispozici v sekci Projekty.

Mléko do škol

Ve 42. týdnu děti dostanou Bovýskovo mléko 3,5 %. Doprovodný materiál lze najít v sekci Projekty.

AKTUALITY MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign