logotyp

Život v naší třídě

Výuka EVVO v terénu – 3. třída

Výuka EVVO v terénu – 3. třída

Jen pro úplnost připomínáme, že naše třída na jaře byla v terénu, jak jste od dětí slyšeli, nebo jste si již přečetli na našich stránkách v jiné sekci.
Během procházky žáci poznávají rostliny, které rostou v jejich obci – v předzahrádkách, kolem potoka, polí i luk. Nedaleko čističky rostou dokonce na kopečku v hojném počtu chráněné koniklece. Škoda, že jsme na procházku nešli o týden dřív, to by byla ještě větší krása. Koniklece nám totiž už pomalu odkvétaly a jejich barva nebyla tak sytá, přesto bylo na co koukat.

Mimoškolní akce 3. třídy – rodiče a děti dokončují Lapač snů

Mimoškolní akce 3. třídy – rodiče a děti dokončují Lapač snů

Letos jsme se s rodiči sešli odpoledne v Losolosích. Zde jsme si společně dokončili naše Lapače snů, které nás budou chránit před špatnými sny. Samozřejmě jsme si opekli špekáčky k večeři a užili jsme si konec dne v přírodě pod stromy. Kdybychom nemuseli druhý den brzy ráno vstávat, určitě bychom u ohně zůstali až do západu slunce.

Pokřtění nových vozů hasičů a obce Únanov

V neděli bylo pokřtívání hasičských aut. Přišli jsme včas.
Šli jsme se schovat do hasičárny, protože pršelo.
Slavnost začala tím, že nastoupili hasiči do dvou řad a pan starosta ocenil jednoho starého veterána. Pak zavolali pana faráře, aby pokřtil auta. Ta hasiči po křtu provezli vesnicí.
Všem zúčastněným nabídli dort a také se vyhlásily výsledky výtvarné soutěže. Vyzvedli jsme si ocenění.
Nakonec šli všichni domů.
Jakub Tumpach, žák 3. třídy

Co jsme dělali před prázdninami z ČJ a M, zbytek máme za Dú dodělat!

Co jsme dělali před prázdninami z ČJ a M, zbytek máme za Dú dodělat!Pěkné prázdniny, procvičování - matka moudrosti :D

Mé toulky za zvěří

Mé toulky za zvěříJako každý rok, tak i letos jsme malovali do vv soutěže pro myslivecké sdružení obrázky zachycující lesní zvířata, která můžeme potkat při vycházce do lesa, do přírody.
Jsme docela dost šikovní, obzvášť když se nám chce. Skrytě doufáme, že někdo z naší třídy nebo aspoň naší školy bude porotou vybrán a oceněn drobnými cenami.

Poslední lekce plavání 21.3.2017

Poslední lekce plavání 21.3.2017Pro letošní školní rok nás čeká už poslední lekce plavání. Většina z nás se těší na mokré vysvědčení, ale je zklamaná z toho, že do plavání se školou pojedeme nejdříve za rok.

Hasiči pro SDH Únanov

Hasiči pro SDH ÚnanovLetos jsme se zúčastnili také vv soutěže, kterou vyhlásil Sbor dobrovolných hasičů v Únanově. Díla budou vystaveny při příležitosti svěcení nových hasičských automobilů v nové hasičárně v Únanově dne 19. března 2017

Čarovné barvy země

Čarovné barvy země

Snažili jsme se o to, abychom zachytili ve třech částech důležité momenty ze života našich předků - Slovanů. Pracovali jsme ve skupinkách a občas naše spolupráce vázla, protože jsme se museli dohadovat - často úplně zbytečně.
Nakonec se nám dílo zdárně podařilo dokončit a dnes se z něj můžeme těšit. Potěšit se mohou vlastně všichni, kteří se na naše dílo podívají na naší spodní chodbě.
Ještě chvíli zde bude vystaveno a pak se odveze před porotu do Mikulčic. Zde se uvidí, zda bude třeba i nějak úspěšné a dostaneme nějakou malou odměnu. Na to si ovšem ještě chvíli musíme počkat.
Musím říct, že jsme pořádně zvědaví a nedočkaví.!

Nové hry v ŠD

Nové hry v ŠDDárečky si užíváme i v našich družinách.

opakování a procvičování - matka moudrosti

opakování a procvičování - matka moudrosti

Přehled úkolů

Přehled úkolů

Vánoční čas je čas dárků

Vánoční čas je čas dárkůZcela jsme hořeli nedočkavostí. Paní učitelka nás ještě stále učila vyjmenovaná slova a počty... My chtěli jen a jen otvírat dárečky, které jsme si navzájem připravili. Samozřejmě, že jsme se dočkali a všichni jsme ze svých dárečků měli radost. Všem přjeme pěkné,klidné svátky vánoční, bohatého ježíška a hodně zdraví i úspěchů v novém roce 2017.

Připravujeme se na vánoční besídku

Doufejme, že nás letos žádná epidemie nedonutí zrušit vánoční besídku. Přípravy jsou v plném proudu. Všichni se těšíme na vaši návštěvu.

Dú prosinec 2.,3. týden

Dú prosinec 2.,3. týden

Dú prosinec

Dú prosinec

Dú listoad/prosinec

Dú listoad/prosinec

Prodávali jsme na jarmarku školy

Prodávali jsme na jarmarku školyLetos jsme se dočkali. Na jarmark jsme nejen vyráběli, ale také prodávali výrobky. S paní učitelkou Jantošovou jsme přichystali výrobky a pak s paní učitelkou Fialovou a paní učitelkou Brdovou jsme výrobky prodávali. Vyzkoušeli jsme si prodávat, museli jsme pořádně počítat peníze, abychom nikoho neošidili. Prodejní odpoledne rychle uběhlo a už dnes se těšíme na příští rok.
Všichni, kdo se do odpoledne zapojili, mají velkou pochvalu.
Mgr. Jantošová

Tvoření a procházka v duchu novodobé tradice

Tvoření a procházka v duchu novodobé tradiceV duchu novodobé tradice "putování pro Betlémské světlo" jsme si s rodiči společně vytvořili laterničku, do které jsme si dali svíčku a vyrazili na společnou procházku potemnělou vesnicí. Prošli jsme se kolem kostela. Navštívili hřbitov, kde jsme dali našim zemřelým svíčku na hrob a prošli tmavou "jámou". Zde jsme si užili pěknou tmu. Vnímali jsme, jak nás světýlko z naší laterničky vede z té tmy ven. Když jsme dorazili zpět ke škole, byla tma v celé vesnici. Jen pouliční lampy osvětlovaly chodníky, aby se chodci nepřerazili. Už dnes se těšíme na příští rok.

Spaní pod "širákem"

Na konci června jsme spali všichni s paní učitelkou pod polootevřenou plachtou altánku v místním autokempu. V pozdním podvečeru jsme se sešli s některými rodiči. Rozdělali jsme si oheň, na kterém jsme si opékali špekáčky. Poté jsme vyrazili na procházku, kde jsme ve dvojicích pozorovali, vyhledávali keře a stromy. Rodiče nám pomáhali. Večer nám sluníčko otálelo a nechělo zapadnout, proto jsme došli až do kempu, kde jsme se připravili na spaní. Oblékli jsme se a vyrazili na stezku odvahy. Stezka vedla pod keři a korunami stromů - byla dost hustá. Tatínci nám to ještě okořenili zvuky z obilí. Docela nás vylekali, ale všichni jsme to zvládli! Noc už byla pohoda. Příběh o strašidlech od Josefa Lady nebyl příliš strašidelný a tak jsme spali všichni až do rána. První vstávali už kolem páté, ale museli zůstat ležet a podřimovat až do půl sedmé. Pak jsem si uklidili věci, vyběhli na rozcvičku a úplně probuzení a vyčerpáni jsme krátce po osmé dorazili do školy. Tam jsme se dokonce učili. 

Všem rodičům děkujeme za pomoc a zato, že nás toto dobrodružství nechali zažít. NevinnýJe na prachy

Školní akademie

Na konci června jsme se rozloučili s našimi páťáky. Měli jsme krátké vystoupeníčko, které celou akademii uzavíralo. Na školní akademii jsme si připravili docela těžkou mollovou písničku LOUČENÍ a páťákům jsme předali malá přáníčka, která jim tento den budou připomínat. Ať se jim na nových školách dobře daří a ať se rádi za námi vrací podívat a zavzpomínat.

Poslední návštěva paní Marcely v tomto školním roce

Poslední týden a my jsme se těšili na návštěvu paní Marcely, s kterou jsme si popovídali o tom, jak jsme druhé pololetí v naší třídě zvládli. Co jsme dokázali a na čem se musí ještě pracovat, aby se nám v naší třídě líbilo a dobře pracovalo. Byli jsme pochváleni, že se snažíme. Že chceme každý na sobě pracovat, abychom byli dobří kamarádi, spolužáci i žáci. Těšíme se na příští školní rok, až se za námi zase přijede podívat.
Doufáme, že se budeme jen chválit, a že se nebude muset řešit žádný problém ani ten nejmenší. Mrkající

Přednáška DOMÁCÍ NÁSILÍ

Přednáška DOMÁCÍ NÁSILÍJedno červnové odpoledne jsme se s družinou účastnili přednášky o domácím násilí. Bylo to uzavření této tématiky, protože ještě před přednáškou samotnou jsme vytvářeli na toto téma výkresy, které jsme posílali do výtvarné soutěže. Z naší třídy se umístil výkres Adély Valdové na krásném 3. místě. Za své snažení zéskala i pěkné ceny.

Výlet do ZOO Jihlava

Výlet do ZOO Jihlava

Výlet do ZOO byl opravdu dost dobrý. Celý den jsme strávili s první třídou. Viděli jsme skoro všechny pavilony se zvířaty, občas nás ale paní učitelka popoháněla, “… prý se nestíhá…“
Někteří si během dne neuhlídali své věci, ty si už domů nepřinesli, to je smutné. Paní učitelky nám zachránili suvenýry, čepice a dokonce i mobil! Ještě, že tak, to by bylo jinak těch slziček pro nepořádnost a nezodpovědnost za své věci mnohem, mnohem víc.

Mokré vysvědčení :)

Mokré vysvědčení :)

V pondělí nám skončila výuka plavání. Minule jsme si užili diskotéku, vodní soutěže a na konec jsme si dovezli mokré vysvědčení. Škoda, že se do plavání bude jezdit zas až příští školní rok.

Strom ze semínka

Strom ze semínka

Na začátku května jsme s paní učitelkou zaseli semínka jehličnanů. Tři semínka paní učitelka přivezla až z Itálie a šest semínek bylo z našich jehličnanů. Velikost semínek byla pořádně rozdílná. Ta semínka z Itálie měřila 1,5 a 2 cm, naše jen 0,5 cm.

Za měsíc nám semínka už začala klíčit. Uvidíme, kolik nám jich vyklíčí. Paní učitelka nám je zasadí do květináčů a my je budeme do vysvědčení pozorovat a po prázdninách uvidíme, jak nám semenáčky povyrostou. Vše si budeme bedlivě zaznamenávat.

Divadlo Kouzelná flétna

Divadlo Kouzelná flétnaOpera je opravdu jen pro některé. Pohádka byla pěkná, ale při tom zpěvu bylo docela obtížné rozumět. Měli jsme štěstí a máme fotografii s královnou lesa a černokněžníka.

Koloběh vody - pitná x odpadová

Koloběh vody - pitná x odpadováDruhá třída pracuje v projektovém vyučování s tématem voda. Pitná voda není samozřejmostí. 
Pitná voda se získává úpravou z přírodních zdrojů vody - přehrad, řek...
Pitná voda v domácnosti, její využití a následné znečistění. 
Odvod znečistěné vody do čističek vod - poznání formou pokusu principu pískové filtrace vody.
Pitná voda v PET-lahvích - zbytečný přepych a neuvážené zvyšování odpadu pro jednotlivé domácnosti. Balená voda není ani vždy kvalitou lepší než voda kohoutková!!
Pitná voda přírodních studánek a studniční voda - člověk se o zdroj vody musí starat, čistit okolí pramene, studánky a hlídat si kvalitu vody testy.

Exkurze do Znojma

Exkurze do Znojma Dne 18. 5. 2016 jsme se vydali na exkurzi do Dobšic, kde jsme obdivovali areál sběrného dvora s třídící linkou. Poté jsme navštívili Vlkovou věž a prošli jsme se starým městem. Užili jsme si ...

Divadlo BYLO NÁS PĚT

Divadlo BYLO NÁS PĚT

V brněnském divadle RADOST, jsme si představení velice užili.
Hra "Bylo nás pět", byla opravdu plná zajímavých životních okamžiků pěti kluků, s kterými byla legrace. Dokonce si Péta Bajza dovedl na jeviště naši paní učitelku jako svou spolužaču. Byl konec školního roku a dostala také školní zprávu, kde má samé jedničky. :)

Výukový program ve Znojmě - Jarní putování NP

Výukový program ve Znojmě - Jarní putování NPVe středu dne 20.4.2016 jsme jeli na výukový program do Jihomoravského muzea ve Znojmě. Proběhli jsme si virtuálně malým kouskem národního parku Podyjí. Expozice v muzeu je velmi zajímavá, ale moc jsme se s ní neholi seznámit, protože jsem jeli jen na otočku a chyběl nám čas. Snad někdy příště bude času více a my se i více dozvíme.

Velikonoční dílna

Velikonoční dílna

I letos se konala velikonoční dílna. Těší mě, že i z naší třídy si někteří přišli
vychutnat společně strávený čas a vyrobit včeličky, kuřátka 
i velikonoční košíček na dekoraci vaší domácnosti.

Den Vody a Meteorologie 22. března

Den Vody a Meteorologie 22. března

V rámci tohoto dne jsme si povídali o pitné vodě, 
prudkých změnách v přírodě-tornádech. V hudební výchově jsme zpívali písničky o vodě 
a na závěr dne jsme malovali výkres s tématem voda, příští týden ho budeme dokončovat.
Pak budou výkresy vystavené na chodbách naší školy.

Jarní prázdniny

Všem přeji pěkné, slunečné dny.
Nezapomeňte si denně procvičovat a číst - Šimsa. Pokud dočteš až do konce udělej si zápis do čtenářského deníku.

Doporučené čtení pro rodiče

Doporučuji otevřít stránky první třídy - podokno - MOHLO BY SE HODIT a přečíst si články, které zde paní učitelka zavěsila.

Únanovský slavíček

Únanovský slavíčekI žáci z naší třídy se zúčastnili pěvecké soutěže. Jsme dobří zpěváci a jak jsme dopadli si přečtěte na stránkách školníhho webu.

Vyvolený třídy

Po intervenčním programu jsme začli hrát hru Vyvolený třídy
Na konci týdne se volí ti, kteří se během týdne chovali podle našich pravidel. 
Každý z naší třídy boduje své spolužáky a paní učitelka pak spočítá všechny kladné body. 
Ten, kdo dosáhne na nejvyší počet, ten se stává Vyvoleným a získá pohár, který se lepí do naší výsledné tabulky.

Pracujeme na našem třídním kolektivu

Pracujeme na našem třídním kolektivuProtože se naše chování k sobě navzájem nelepšilo a vztahy nejsou ideální, jsme rádi za to, že paní učitelka domluvila návštěvu, která s námi pracuje na tom, abychom byli správní kamarádi a dobří žáci.

Čtení je důležitá součást vzdělání i našeho života

Čtení je důležitá součást vzdělání i našeho života

Procvičujte s dětmi denně hlasité čtení. Doporučuji si také s dětmi popovídat o tom, co právě přečetli - trénujete tak shrnutí poznatků a můžete prověřit i míru porozumění přečteného.

Doporučuji procvičovat

Bez procvičování nikdo není mistrem svých vědomostí ani zkušeností.
Doporučuji nahlédnout na cvičení na těchto stránkách:

www.nechybujte.cz pravidla pravopisu, slovník synonym, antonym, slovník současné češtiny
www.mojecestina.cz výuka, mluvnice ZŠ
http://www.onlinecviceni.cz procvičování učiva jazyka českého, matematiky

Jsme docela živý kolektiv, který každý den zažívá mnohá školní dobrodružství, a to nejen během přestávek, ale i odpoledne v ŠD.
Naše výuka bývá občas jako na horské dráze. Zvládáme udělat zadané úkoly, i když někteří naši spolužáci umí práci pořádně ztížit.

Naše paní učitelka se těší z každého dobře vypracovaného úkolu, protože pak nám může dát pěkné známky. Moc je smutná a rozladěná z těch, kteří práci úmyslně odfláknou anebo ji neudělají vůbec.

Všechny nás má moc ráda a doufá, že nám za naše snažení bude dávat co nejvíc pěkných známek. To se ví, že občas horší známka není žádná ostuda. Důležitější než známky je totiž to, zda učivu rozumíme, jestli se chceme učit a dozvídat nové zajímavosti a abychom měli ve škole kamarády, se kterými se společně naučíme všemu důležitému pro náš budoucí život, abychom se dobře uplatnili a mohli být šťastní.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Oznámení o výši úplaty

za zájmové vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025 je zveřejněno na úřední desce.

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny od 1. 9. 2024

naleznete v sekci Úřední deska. Všichni uchazeči byli přijati.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Oznámení o výši úplaty

za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025 je zveřejněno na úřední desce.

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign