logotyp

Plán EVVO

Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 – 22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací program.

Pozn.:
V letošním školním roce 2020/ 2021 bude plán realizován v souladu s epidemiologickými nařízeními vlády ČR pro školy.

Září 2021

CO?                       

KDO?                   

KDE?              

JAK?                  

Květinová výzdoba školní chodby a tříd

TU, p. vych. Kocová

Prostory školy

Donést, obnovit květníky

Květinové truhlíky na okenní parapety školy

Mgr. Jantošová

Okna školy v předzahrádce

Dokoupit podzimní květiny

Zalévání květin – v prostorách školy

p. Měchurová, p. vych. Kocová, TU a pomoc určených žáků

Prostory školy

Fyzická zálivka

Vynášení, dotřídění odpadu – papír, plast

p. Měchurová

Sběrná místa v prostorách školy

Fyzická účast žáků

Výuka v terénu

Dle uvážení TU

Okolí školy,
ve Znojmě

Práce s přírodninami, prac. listy.
Fyzická účast žáků

Práce na školní zahrádce

Dle uvážení TU

Na zahrádce

Fyzická účast žáků

Říjen 2021

CO?                     

KDO?             

KDE?              

JAK?             

Zalévání květin – v prostorách školy

p. Měchurová, p. vych. Kocová, TU a pomoc určených žáků                 

Prostory školy               

Fyzická zálivka            

Exhumace „Hřbitov odpadků“

Mgr. Jantošová,
žáci 3. třídy                           

Školní zahrádka

Fyzická účast žáků

Příprava a výroba krmítka pro ptáčky

Mgr. Jantošová
žáci 3. třídy                   

V předzahrádce

Fyzická účast žáků

Slaměnky a naše políčko

p. vych. Kocová  a žáci ŠD 1

Třída ŠD 1

Semínková dekorace

Sklizeň naše políčko

Mgr. Jantošová  a žáci
2. třídy

Na zahrádce

Sklizeň a úklid políčka                 

Recyklohraní

Mgr. Jantošová

V prostorách školy

Sběr baterií

VV soutěž – „Zahrada plná života“ – ČZS Znojmo

Mgr. Jantošová
a žáci třetí a páté třídy

Prostory školy – hodiny vv, ŠD

Fyzická účast žáků

Listopad 2021

CO?

KDO?                 

KDE?           

JAK?                    

Zalévání květin – v prostorách školy

p. vych. Kocová,     
p. Měchurová, TU,
pomoc určených žáků               

V prostorách školy

Fyzická zálivka

Květiny – venkovní prostory školy

p. Měchurová

Školní předzahrádka   

Fyzická zálivka,
některé zazimovat

Dopravní výchova

4. třída,
vzdělávací program

Ve škole - třída

Beseda – vzdělávací program

Výroba podzimních
a zimních aranžmá

p. vych. Kocová,
p. vych. Klašková,
žáci ŠD                     

V prostorách školy

Pracovně – technické tvoření, fyzická účast žáků

Výroba obrázků, objektů pro seniory v Plavči

p. vych. Kocová,
p. vych. Klašková,
žáci ŠD, učitelé VV, PV

V prostorách školy

Pracovně – technické tvoření, fyzická účast žáků

VV – soutěž – Čarovné barvy země

Mgr. Jantošová,
žáci 3. třídy

Prostory školy

Vlastní tvořivá práce žákyň

Prosinec 2021

CO?                     

KDO?                          

KDE?           

JAK?               

Zalévání květin – v prostorách školy

p. vych. Kocová,
p. Měchurová, TU+ pomoc určených žáků

V prostorách školy

Fyzická zálivka

Den zdraví – zdravá svačinka, zdravé zuby, první pomoc

Mgr. Jantošová,
Mgr. Sikorová

Prostory školy –
2., 3. třída

Beseda se studenty SZŠ a VOŠZ Znojmo
– vzděl. program

Vánoční čas ve vesnici – advent – tradice
a život vesnice

Mgr. Poláková

Náves

Pěvecké vystoupení

Vánoční jarmark

Mgr. Fialová a ostatní vyučující VV, PV

V prostorách školy

Fyzická účast žáků
a jejich rodičů

Vánoční dílna

p. vych. Kocová,
p. vych. Klašková,
žáci ŠD

V prostorách školy, tělocvična

Fyzická účast žáků
a jejich rodičů

Leden 2022

CO?                   

KDO?                                  

KDE?          

JAK?       

Zalévání květin – v prostorách školy

p. vych. Kocová,
p. Měchurová, TU + pomoc určených žáků                     

Prostory školy             

Fyzická  zálivka          

VV soutěž NP Podyjí

Mgr. Jantošová, vyučující VV

Prostory školy

Fyzická účast žáků

Recyklohraní

Mgr. Jantošová

Prostory školy

Fyzická účast žáků

VV soutěž s ČZS Znojmo/ Praha

Mgr. Jantošová

Prostory školy

Fyzická účast žáků

Únor 2022

CO?                      

KDO?                              

KDE?             

JAK?            

Zalévání květin – v prostorách školy

p. vych. Kocová,
p. Měchurová, TU + pomoc určených žáků

Prostory školy

Fyzická zálivka

VV – soutěž – Lidice 2021 – mezinárodní dětská soutěž

Mgr. Jantošová
a žáci druhé, páté třídy

Prostory školy

Fyzická účast žáků
– vv tvoření

VV – soutěž Toulky přírodou 2021 – ČMS Znojmo

Mgr. Jantošová a ostatní vyučující VV

Prostory školy

Fyzická účast žáků

Březen 2022

CO?                              

KDO?                        

KDE?              

JAK?               

Zalévání květin – v prostorách školy

p. vych. Kocová,
p. Měchurová, TU + pomoc určených žáků

Prostory školy

Fyzická zálivka

VV soutěž – SDH Únanov a obec

Mgr. Jantošová,
p. vych. Kocová
a vyuč. VV

Prostory školy

Vlastní tvořivá práce žáků

VV – soutěž – Čarovné barvy země

Mgr. Jantošová,
žáci 3. třídy

Prostory školy

Vlastní tvořivá práce žáků

Květiny - venkovní 
prostory školy

Mgr. Jantošová a určení žáci

Truhlíky na okenních parapetech školy

Fyzická zálivka,
osázení jarní aranžmá

Karneval - školní tradice, zvyky

p. vych. Kocová,
TU

Tělocvična školy

Fyzická účast žáků

Únanovský Slavíček - školní tradice, zvyky

p. vych. Kocová, TU

Tělocvična školy

Zpěv přihlášených žáků ZŠ a MŠ

Velikonoční dílna

p. vych. Kocová,
p. vych. Klašková

Tělocvična školy

Vlastní tvořivá práce žáků a jejich rodičů, prarodičů

VV soutěž - Voda a životní prostředí – PMO Brno

Mgr. Jantošová, vyučující VV

Prostory školy

Vlastní tvořivá práce žáků

Duben 2022

CO?                    

KDO?                                       

Kde?

JAK?                 

Zalévání květin – v prostorách školy

p. vych. Kocová,
p. Měchurová, TU + pomoc určených žáků                 

Prostory školy

Fyzická zálivka

Květiny - venkovní 
prostory školy

Mgr. Jantošová,
p. Měchurová

Truhlíky na         okenních parapetech školy

Fyzická zálivka

Den země

Mgr. Jantošová, TU + žáci školy                          

Prostory „přírody“,
ZOO Jihlava                        

Fyzická účast žáků                      

VV soutěž - Čarovné barvy země

Mgr. Jantošová,
p. ŘŠ Mgr. Koc    

Mikulčice

Zapůjčení děl žáků

Sportovní klání – MC Donalds‘  CUP

Mgr. Fialová,
žáci 5. třídy

Hřiště Jevišovice, Únanov                

Fyzická účast žáků

Květen 2022

CO?                             

KDO?                   

KDE?                 

JAK?               

Zalévání květin – v prostorách školy

p. vych. Kocová,
p. Měchurová, TU + pomoc určených žáků

Prostory školy

Fyzická zálivka

Květiny - venkovní 
prostory školy

Mgr. Jantošová,
p. Měchurová

Truhlíky na okenních parapetech školy

Fyzická zálivka

Zdravá svačinka (pažitka a bylinky ze zahrádky)

Mgr. Jantošová

Prostory školy
a zahrádka

Fyzická účast žáků, vlastní práce žáků,

Ředkvičky na políčku

p. vych. Kocová
a p. vych. Klašková, žáci ŠD

Políčko na školní zahrádce

Vlastní práce žáků – příprava políčka - rytí, setí…

Červen 2022

CO?                             

KDO?                        

KDE?                     

JAK?           

Zalévání květin – v prostorách školy

p. vych. Kocová,
p. Měchurová, TU + pomoc určených žáků

Prostory školy

Fyzická zálivka

Květiny - venkovní 
prostory školy

Mgr. Jantošová,
p. Měchurová

Truhlíky na okenních parapetech školy

Fyzická zálivka

Úroda na políčku

p. vych. Kocová, p. vych. Klašková

Políčko na školní zahrádce

Vlastní práce žáků – příprava políčka, setí…

Mezinárodní den dětí

TU, p. vych. Kocová, žáci školy

Prostory víceúčelového hřiště

Fyzická účast žáků, plnění úkolů

Školní výlet

ŘŠ, TU se svými třídami

Lednický areál/ Moravský kras…?

Fyzická účast žáků

Recyklohraní

Mgr. Jantošová

Prostory školy

Sběr

Slavnostní vyhlášení výsledků – Čarovné barvy země

Mgr. Jantošová,
a soutěžící žáci

Slovanské hradiště Mikulčice

Fyzická účast žáků, návštěva areálu i expozice

Výšlap do blízkého okolí – „u mlýna“

Mgr. Jantošová,
žáci 2., 3. třídy

Blízké okolí - terén

Fyzická účast žáků

Návštěva koupaliště „Pohoda“

ŘŠ, TU se svými třídami

Obec Únanov

Fyzická účast žáků

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny

od 1. 9. 2022 najdete v sekci Úřední deska.

Zvláštní zápis k základnímu vzdělávání

pro ukrajinské děti proběhne dne 28. 6. 2022. Více informací najdete v sekci Úřední deska.

Ovoce a zelenina do škol

V 20. týdnu se mohou děti těšit na rajče. Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 20. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo mléko a jogurt. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání

pro ukrajinské děti proběhne dne 28. 6. 2022. Více informací naleznete v sekci Úřední deska.

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2021ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign