logotyp

Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Matušincová

 e-mail: zs.unanov@skolyjm.cz

Telefon: 515 228 626

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:  pondělí 14.00 – 14. 30 hod

                                                              čtvrtek 13.00 – 14. 00 hod

                                                              po předchozí domluvě kdykoli

 

Výchovný poradce vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou.
Poskytuje žákům, zákonným zástupcům a učitelům informace:

 • o činnosti zařízení výchovného poradenství a možnostech využívání jejich odborných služeb,
 • o otázkách důležitých pro rozvoj osobnosti žáků v procesu jejich výchovy a vzdělávání,
 • o otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů, které se vyskytují ve vývoji, výchově a vzdělávání žáků,
 • metodicky usměrňuje informační činnost učitelů,
 • zabezpečuje na škole konzultační službu pro žáky, zákonné zástupce a učitele.

Na výchovného poradce se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

 • neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva
 • doporučení do PPP (popř. do jiného odborného pracoviště)
 • děti se SPU
 • zdravotní omezení, případně zvýhodnění v různých oblastech vzdělávání (dyslexie, dyspraxie apod.)
 • problémy ve vztazích (se spolužáky, členy rodiny)
 • problémy se sebou samým (např. strach, úzkost, deprese aj.)
 • otázky studia na víceletém gymnáziu, výběr školy pro pokračování ve vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Výchovný poradce Váš problém posoudí a v nutných případech Vám zprostředkuje konzultaci s odborníky, kteří Vám mohou pomoci.

Celoroční plán výchovného poradce:

 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele
 • sledování a evidence žáků se SPU
 • sledování a evidence žáků s poruchou chování
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • spolupráce s PPP, kurátorkou, SVP, Policií ČR a dalšími odbornými pracovišti
 • výchovné komise, řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů
 • zajišťování vyšetření žáků v PPP, spolupráce při tvorbě IVP
 • hodnocení (s rodiči žáků) a případné úpravy IVP
 • sledování a evidence přijímacího řízení na víceletá gymnázia
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích

 

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Ředitelské volno

pro žáky ZŠ vyhlásil ředitel školy na dny 26. - 28. 6. 2024 z důvodu stavebních prací. Dokument naleznete v sekci Úřední deska.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zápis do mateřské školy

proběhne v úterý 7. 5. 2024 v době od 15 do 16.30 hodin v budově mateřské školy. Informace jsou k dispozici v sekci Zápis do MŠ..

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign