logotyp

Archiv událostí 2017 - 2018

Maňáskové divadlo ve školce 18. 9. 2017

Maňáskové divadlo ve školce 18. 9. 2017

V letošním roce opět děti přijelo přivítat Maňáskové divadlo Hvězdička manželů Horákových s pohádkou „Loupežník a Třeštipírko“. Příběh plný humoru a ponaučení děti seznamuje nenásilnou formou s ekologickými prvky, s kamarádskými vztahy. Nové děti čekaly s napětím a starší už věděly, že každá pohádka nakonec dobře dopadne.                                          

Strašáčci - říjen 2017

Strašáčci - říjen 2017Jak se zhostili rodiče prvního domácího úkolu? Posuďte sami. Předzahrádka mateřské školy se zaplňuje krásnými strašáčky, které rodiče vyrobili za pomoci dětí doma. Doma proto, že je to činnost časově náročná. Rodiče si tak mohou zvolit dobu, kdy strašáčka zhotoví a se svým dítětem prožít hezkou chvilku.
Balíková Vlasta

To je zlaté posvícení...

To je zlaté posvícení...

Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela. Dostavba kostela byla vždy mimořádnou událostí pro celou vesnici. Posvícení patřilo k nejoblíbenějším svátkům, jímž venkované zároveň oslavovali ukončení polních prací.

Ve školce usilujeme o oživování lidových tradic, rozvíjíme tak citový vztah dětí k místu a prostředí, ve kterém žijí. Posvícení tedy držíme i ve školce. Chlapci si vytvořili „povolení“ ke kácení máje v lese; vyrobili si ze šroubovací stavebnice sekyrky, pilky, motorové pily. Děvčátka máj zdobila pentlemi. Společně se naučili taneček na písničku To je zlaté posvícení.

Děti si také vytvořily sváteční posvícenské oblečení – chlapci košili s kravatou a děvčátka šaty.

A jaké by bylo posvícení bez koláčů? Pekly se i koláče. Z tvarohového těsta zdobené nutelou, která chutná všem dětem.

Tancování pod „májou“ se zúčastnily i mladší děti; naučily se taneček a pak společně tancovali na lidové písničky.

Samozřejmě jsme také skoro každý den chodili obkoukávat, jak přibývají u obecního úřadu posvícenské atrakce. Na ty se děti těšily nejvíce.

Balíková Vlasta

Výstava v kostele 16. 10. 2017

Výstava v kostele  16. 10. 2017K přípravě na oslavu posvícení - posvěcení kostela - patří i výzdoba z úrody přímo v kostele sv. Prokopa. Byla připravena pěkná výzdoba, na které se podílely, jako již několik roků i děti z mateřské školky. Děti vyrobily krásné slunečnice a kukuřice ze semínek, podzimní stromy  s ovocem. Na tuto výstavu do kostela se chodíme s dětmi podívat.    Zdeňka Vybíralová

Sběr starého papíru 19. 9. 2017

Sběr starého papíru  19. 9. 2017Jako každý rok v září proběhl ve školce sběr starého papíru. Letos papír přineslo dost málo dětí - 19 a nasbíralo  1 442 kg. V první třídě se účastnilo 5 dětí a nejvíce měl  Tomášek Rykr  234 kg. V druhé třídě 14 dětí doneslo sběr a nejvíce Patriček Šimák  230 kg. Oproti předchozím rokům je to o hodně méně a přemýšleli jsme proč to je? Asi třídí každý doma a má popelnici žlutou na plast a také modrou na papír. Je to škoda, že tak málo dětí se zapojilo. Chceme chránit přírodu, ve školce pozorujeme jak se kontejner plní a jak můžeme každý trošku pomoci.                  Zdeňka Vybíralová

Podzimní odpoledne 24. 10. 2017

Podzimní odpoledne 24. 10. 2017V naší školce už všichni víme, že ptáčci v Únanově nebudou v zimě hladovět. A to díky třem tatínkům a jednomu dědečkovi, kteří vyrobili nádherná krmítka. A také díky maminkám s dětmi, které připravily pro ptáčky krmení (lůj + směs semínek).
Takže, ptáčci: "Až bude zima, až bude mráz, přileťte, ptáčci, přileťte k nám."
Bylo to velice hezké odpoledne, přišla většina dětí se svými maminkami i tatínky. Jsme rádi, že společně vedeme děti k pěknému vztahu k přírodě.
Děti si mohly vyrobit krmítka ze dřevěných špachtliček; vystřihly a vymalovaly si ptáčky a nalepily je na krmítko. S radostí si je odnášely domů na výzdobu.
Balíková Vlasta

Les ve školce aneb školka v lese 30.10.2017

Les ve školce aneb školka v lese   30.10.2017Děti ve školce mají novou kamarádku - ponožku Boženku. Bude za dětmi přicházet, aby je seznámila s přírodou, a hlavně aby je naučila pěknému vztahu k přírodě.První návštěva proběhla ve školce. Děti si mohly přinést ponožku, kterou společně s Boženkou "obživly" - nakreslily jí obličej.
Boženka si s dětmi povídala o chování v lese - co se smí a nesmí dělat v lese. Děti obstály na 1. Za pomoci červených a zelených smajlíků řešily úkoly o chování v lese. Při loučení předala Boženka dětem dvě krabice - na úkoly a na přírodniny, které objeví při školkových vycházkách. Děti už mají dva zadané úkoly splněny; přírodniny přinesly z vycházky v lese a vymalovaly obrázek "život v lese".
Příští setkání s Boženkou proběhne 4.12.2017, a to v přírodě. Děti už se nemohou dočkat.
Balíková Vlasta

Sv. Martin ve školce 1.11. - 10. 11.2017

Sv. Martin ve školce  1.11. - 10. 11.2017"Na svatého Martina kouřívá se z komína."
"Na svatého Martina husa nejlíp zazpívá."
Děti se na sv. Martina připravovaly celý týden. Seznámily se s legendou o sv. Martinovi, s pranostikami, týkající se tohoto období, naučily se básničky a písničky o sv. Martinovi, vyráběly si podkovičky, koníky, přivolávaly sníh, dramatizovaly scénku sv. Martin a žebrák, ad..
Ale hlavní podstatou tohoto svátku je dobrý skutek sv. Martina - umět se rozdělit, být na sebe milí, vzájemně si pomáhat. V tomto duchu se snažíme vést i děti ve školce.
Balíková Vlasta

7. Svatomartinský průvod 9.11.2017

7. Svatomartinský průvod 9.11.2017Počasí nám tentokrát přálo. Sníh sice nepadal, ale byl příjemný podzimní den bez větru, bez deště.
V hojném počtu jsme se sešli na cvičišti u koupaliště. Po přivítání děti z mateřské školy zazpívaly písničky a přednesly básničky, zahrály scénku o sv. Martinovi, jak potkal a obdaroval žebráka.
Příjezd sv. Martina s družinou byl vekolepý; úchvatná hudba, dobové oblečení, seznámení s legendou o sv. Martinovi. Sv. Martin pozdravil a přivítal všechny přítomné. Děti mu přinesly ochutnat víno místních vinařů a martinské rohlíčky od maminek. Na oplátku obdaroval sv. Martin všechny děti balíčkem s martinskými perníčky.
Rozsvítily se lampióny a průvod se vydal vesnicí přes náves do mateřské školy. Po celou dobu průvodu nádherně vyzváněly zvony. Na dvorku čekalo na všechny občerstvení - teplý nápoj a martinské rohlíčky (ořechové, makové, tvarohové, plněné marmeládou i nutelou), které upekly maminky dětí ze školky.
Děkujeme všem, kteří byli nápomocni při konání této akce a tím pomáhají podporovat pěknou svatomartinskou tradici.
Balíková Vlasta

Vánoční koledování s dudáky 7. 12. 2017

Vánoční koledování s dudáky 7. 12. 2017Přijeli k nám do školky dudáci. Překvapilo je, že je tak málo dětí - že by to měli na svědomí čerti?  :)  na svědomí to mají viry a bacily rýmy a kašle i teplota. Dudáci Ondřej a Lucka přijeli včas, i když jsou všude okolo Únanova objížďky. Vystoupení začalo velmi svižně a celou hodinku oba nevycházeli z tempa. Dudy, gajdy, nevím jak se jim kde říká, hrají dosti hlučně, zpívání s nimi dá zabrat. Nejhlučnější jsou zřejmě ze skotska a dosti uječené. S těmi našimi si moc nerozumí. Ani dudy ze slovenska našim moc neladily. No ani z Palestiny, z Betléma, kde se narodil Ježíš, to nešlo dohromady. Nakonec gajdy vod Brna, to bylo vono. Spolu jsme si zazpívali koledy. A děti také dostávaly hudební hádanky např. z večerníčku Jája a Pája, Anděl páně, Pyšná princezna. Adrianka a Samík bubnovali na veliký buben, Šimonek, a dva kluci měli s Luckou tancovat odzemek, k tomu jim hrál Ondra na dudy a paní učitelka na vozembouch. Moc jim to nešlo, to tancování, no ani ten vozembouch nic moc. Asi by to chtělo víc tréninku a dudáky častěji pozvat. Bylo to velmi podařené vystoupení. Se spoustou informací nejen o dudách. Děti viděly kováře, to byl Ondra - jak nám prozradil.
Vybíralová Zdeňka

Adventní vyrábění 21.11.2017

Adventní vyrábění 21.11.2017Sešli jsme se s rodiči a jejich dětmi, abychom se pomalu připravili na nejkrásnější období v roce - Vánoce. Jako každoročně jsme vyráběli na vánoční jarmark - např. andělíčky z dřevěných lžiček, sněhové koule z vatových tamponků, vánoční stromečky ze šišek, různé zápichy. Maminky se vystřídaly postupně u všech stolečků a děti si s radostí chodily ukazovat hodně pěkné výrobky.
A jak se budou líbit vám? Na to jsou zvědaví hlavně naši prodejci - předškoláci, kteří se budou snažit 14.12.2017 všechno prodat na našem vánočním jarmarku!
Včková Marie

                                   

Zimní vycházka s ponožkou Boženkou 4.12.2017

Zimní vycházka s ponožkou Boženkou 4.12.2017Ponožka Boženka svůj slib dodržela a vzala všechny děti ze školky do "lesa" na zimní vycházku. Poprosila děti, aby jí pomohly s přípravou krmení pro ptáčky. Děti s sebou vzaly vyrobené semínkové závěsy, které vytvořily s maminkami.
Protože byla velká zima a ostrý vítr, nešli jsme na kopec, ale jen k čističce. Děti za pomoci pana Wieznera a paní učitelek rozvěsily semínková krmítka.
Ponožka Boženka nezapomněla vyzkoušet děti z pravidel chování v lese. Děti obstály na "1". Vše si pamatovaly, hlavně díky obrázkům, které jim Boženka ve školce zanechala.
Děti se proběhly, využily trochu napadaného sněhu a pohrály si s jezevčíkem Emičkou, který došel s Boženkou. Po návratu do školky čekal na děti ještě jeden úkol - najít "poklad"! Samozřejmě že děti byly hodně snaživé a poklad v krátké době našly. Dostala se jim odměna v podobě krásných andělíčkových srdíčkových vloček. Modrá pro kluky, červená pro děvčátka.
Už se těšíme na jarní vycházku s Boženkou.
Balíková Vlasta

Mikulášská nadílka 6. 12. 2017

Mikulášská nadílka 6. 12. 2017Mikuláš přišel do školky i se svými pomocníky andílkem a čertem. Děti ve třídě netrpělivě i s obavou čekaly, kdy uslyší nějaký zvuk, který bude znamením, že jsou už tady. Pak to přišlo, zvon zazvonil, řetěz zarachotil a dětská srdíčka se rozbušila. Hned ale přišlo zkidnění, protože do třídy vešel krásný Mikuláš s andílkem. Čerta nechali na chodbě. Mikuláš si s dětmi pěkně popovídal. Děti mu zpívaly písničky a řekly básničky. Andílek rozdával nadílky. A čert? Ten nakonec přišel do třídy. Ukázal dětem pytel na zlobivce. Všichni slíbili, že než do pytle, to raději budou hodní. A tak při odchodu z naší školky měl čert pytel prázdný. Nakonec se děti s Mikulášem a jeho pomocníky vyfotily.
Divišová Olga

Rozsvícení vánočního stromku 14.12.2017

Rozsvícení vánočního stromku 14.12.2017Sešli jsme se na školkovém dvorku, abychom si slavnostně rozsvítili náš vánoční stromek.
Po přivítání děti předvedly svoje vánoční vystoupení plné vánočních a zimních písniček, básniček a koled.
Po vystoupení se otevřel dětský vánoční jarmark, kde prodávali výrobky dětí, maminek a učitelek, jako každý rok, předškoláci. Vedli si opravdu dobře. Všichni odcházeli s plnými taškami.
Na dvorku se mohli všichni občerstvit vánočním punčem, cukrovím od maminek a ochutnávkou pomazánek. Nabídka pomazánek byla bohatá (7 druhů) a velice pěkně naservírovaná - paní Hlávkovou a Stehlíkovou - "pastva pro oči". Rodiče tak mohou ochutnat a posoudit, co je dětem ve školce nabízeno.
Všichni měli poslední možnost přispět na dobrou věc zakoupením výrobků Chráněných dílen ze Znojma.
Trochu nás zlobil vítr, ale vánoční odpoledne se vydařilo.
Postupně se areál školky vylidňoval, až bylo slyšet jenom koledy a do tmy zářil vánoční stromek.
Hezké Vánoce!
Balíková Vlasta

A přišel Ježíšek.. 15.12.2017

A přišel Ježíšek..  15.12.2017Na dětech je cítit nervozita, jak to dopadne s Ježíškem. Přijde už nebo nepřijde? Každý zvuk podobný zvonění je drží ve střehu a napětí.
A opravdu - jemný vánoční zvoneček se rozezněl a přivolává děti určitě ke stromku. Na schodišti je překvapil vánoční prach, padající  shůry a ukazuje jim cestu. Děti jdou za zvukem koled, které se linou z I. třídy.
Stromeček svítí v plné parádě a pod ním spousta dárků! Je vidět jen velké dětské oči a slyšet "Ó! Ó! Ó!" Děti nejprve zazpívaly koledu "Narodil se Kristus Pán", pak zasedly spořádaně k hostině - čaji a cukroví od maminek. A poté šly ke stromku. Byly viditelně spokojené. Dostaly velké sady kartonových cihel, velké semafory, velké dopravní značky, magnetickou tabulku, lego "Dům", mozaiky, vkládačky, doktorství ad. Krabice se nestačily otvírat. Každé dítě dostalo i dáreček domů v podobě malého medvídka. Opravdu hezký pohled na tak spokojené a nadšené děti. 
PS: Patriček říká:"Ježíšek se asi zná s ponožkou Boženkou." Paní učitelka: "Jak to?" Patriček:"Protože má stejné ozdoby jako ona."
Balíková Vlasta

Krásné Vánoce a šťastné vykročení do nového roku 2018. Hodně zdraví, radosti, spokojenosti a rodinné pohody

přejí děti a kolektiv Mateřské školy Únanov

 

Děkujeme všem, kdo se po celý rok podíleli na chodu mateřské školy.

 

Tříkrálová koleda 5.1. 2018

Tříkrálová koleda 5.1. 2018Koledu "My tři králové..." děti velice dobře znají, velice rády ji zpívají. Za zpěvu si děti vyrábějí královské koruny, tříkrálová přáníčka, hrají si na koledování ve třídě, převlékají se za tři krále. Příběh o Ježíškovi a o putování třech králů za Ježíškem děti rády poslouchají a umí ho už samy vyprávět. Zvláště pasáž o králi Herodesovi.
Ve školce si jdou děti vzájemně "povinšovat" - starší děti mladším a pak zase mladší děti starším. Ale ze všeho nejraději jdou koledovat na obecní úřad a do základní školy. Čeká je tam vždycky nějaká sladká odměna.
Ve školce si povídáme i o charitativní tříkrálové sbírce.
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary - kadidlo, zlato a myrhu. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly koledu "My tři králové" a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K+M+B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou. Česká charita dala tříkrálovému koledování nový rozměr a smysl.
Balíková Vlasta
 

Návštěva jesliček v kostele 9. 1. 2018

Návštěva jesliček v kostele 9. 1. 2018Každoročně se děti z mateřské školy chodí loučit s jesličkami v kostele sv. Prokopa v Únanově. Nejinak tomu bylo i letos. Starší děti se ujmou mladších dětí a vydáváme se do kostela. Malé děti úporně zdolávají strmou cestu ke kostelu. Ale mají velké pomocníky. U kostela si vždy povíme, jak se v kostele chovat.
Když na děti dýchne klid a šero kostela, jsou i ony potichu. Jejich očka putují po celém kostele, ale hlavně se zastaví u jesliček a probádávají každou postavičku, v dálce město a zářivou hvězdu.
Děti zazpívaly Ježíškovi na rozloučenou jejich nejoblíbenější vánoční koledy - Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši a Narodil se Kristus Pán.
Balíková Vlasta

Návštěva prvňáčků v MŠ s prvním vysvědčením 31.1.2018

Návštěva prvňáčků v MŠ s prvním vysvědčením 31.1.2018Děti ze školky se velice těšily na své kamarády a sourozence z 1. třídy. Paní učitelky zase na první vysvědčení. Přišlo všech dvacet prvňáčků, takže bylo plno. Pochlubili se svými "samojedničkovými" vysvědčeními. Gratulujeme. A jako doma! Děti jim ani nemusely ukazovat, co je ve třídě nového. Hned si našli svoje loňské kamarády a objevovali nové hry a hračky.
Paní učitelky si mohly popovídat o prospívání dětí a poradit se, jak a co v přípravě dětí na školu.
Prvňáčky doprovodila jejich třídní učitelka Mgr. Petra Fialová a vychovatelka Martina Vlčková.
Děti ze školky dostaly pozvání do 1. třídy. Budeme se těšit, až uslyšíme, jak prvňáčci čtou, počítají. A také uvidíme, jak píší.
Přejeme jim, ať je jejich vysvědčení pořád takové jako to první.
Balíková Vlasta

Masopust ve školce 12.2. - 16.2.2018

Masopust ve školce 12.2. - 16.2.2018Masopustní období si děti ve školce užívají vždy radostně a legračně. Hrajeme zábavné hry - Koštětovou, Bačkorovou, Co se změnilo, Na barevné domečky, Kuba řekl, Na žížaly, Z vody do vody. Zpíváme legrační Kalamajku; říkáme legrační říkadla. Samozřejmě tancujeme - pozvali jsme mladší děti a společně se děti vydováděly. Taneček Mašinka, cvičili jsme s Míšou. Tradici masopustu nám vždy připomene loutková pohádka z Chaloupky na vršku "Jak to bylo o masopustu".
Děti vyrábí šašky, klauny. Průvod po vesnici jsme opět absolvovali všichni společně. Bohužel, málo dětí si přineslo do školky masku na průvod. Ale i tak byly děti spokojené a veselé.
Balíková Vlasta

Únanovský slavíček 14. 2. 2018

Únanovský slavíček  14. 2. 2018Dne 19. 1. se konal školkový slavíček. Děti si mohly doma připravit pěknou písničku, kterou ve školce před dětmi zazpívaly. Většina dětí se přihlásila a písničku zazpívala. Po jarních prázdninách se ve škole konal Únanovský slavíček ( byla to právě popeleční středa a ještě k tomu svátek sv. Valentýna). Z prvního oddělení šli zpívat - Pavlík Vlček - Skákal pes, Vítek Vybíral - Rybička maličká, Pavlík Hůsek - Skákal pes. Z druhého oddělení: Martin Hůsek - Bude zima, Mireček Mátl - Pec nám spadla, Terezka Křupalová - Zima, zima ,  Ludunka Vybíralová -  Holka modrooká, Anežka Kosíková - Datel , Samík Diviš - Sluníčko, Ellinka Hotová - Cib cib. Zpěváčci byli velmi stateční, i když byla tělocvična plná a jistě před tak velkým publikem nikdy nezpívali. Odměnění byli velkým potleskem.
Vybíralová Zdeňka

Dudácké vystoupení 7. 3. 2018

Dudácké vystoupení 7. 3. 2018Na dudácké vystoupení se vždy těšíme. Tento nástroj totiž přiveze do školky vždy veselou, radostnou, zvučnou náladu. A ještě k tomu krásné české písničky v podání dudáka a herce Radomíra Švece. Jeho pohádka o líném Honzovi, který se naučil hrát na dudy a jak se dostal z Jižních Čech až do Prahy, vždycky děti pobaví a rozveselí. Děti pomáhají dudákovi ze všech sil, aby přivolali nejprve Honzu a pak kouzelného dědečka.
Děti si s dudákem zazpívaly (Šel tudy, Holka modrooká, Pec nám spadla, Travička zelená, Na tom pražském mostě ad.), zadupaly, zatleskaly, zakřičely; velice dobře komunikovaly. Dudák je seznámil z čeho se dudy skládají a jak se na ně hraje. Děti uhodly všechny dudákovy hádanky. Nakonec si mohly pro štěstí pohladit "kozičku - dudy". Nerady se s dudákem loučily.
Balíková Vlasta

Návštěva 1.třídy v ZŠ 13.3.2018

Návštěva 1.třídy v ZŠ 13.3.2018Paní učitelka Petra Fialová s asistentkou Martinou Vlčkovou nás přivítaly; měly pro všechny děti z MŠ připravené židličky ve školních lavicích. To se dětem ze školky zamlouvalo. Každý si hned našel svého kamaráda a usadil se k němu.
Prvňáčci nám předvedli, jaká už znají písmena - formou krásných básniček; přečetli nám ze Slabikáře; četli dětem hádanky; ukázaly nám písanky, jak krasopisně píší - obzvlášť překvapili chlapci - písmo jak namalované.
Notýsky (žákovské knížky) byly plné jedničkových razítek a jedniček.
Pro předškoláky měla paní učitelka připravený úkol na interaktivní tabuli - vybírali si obrázky začínající na písmeno H - pojmenovali obrázek, vyťukávali a určovali počet slabik.
Prvňáčci všem dětem ze školky vyrobili jako zápich žabku a šnečka, a ještě dostaly bonbony.
Děkujeme za velice pěkně připravenou návštěvu. I když bylo ve třídě kolem 40 dětí, byly děti klidné, nevyrušovaly, nikdo se neostýchal.
Balíková Vlasta

Smrtná neděle, vítání jara 19.3.2018

Smrtná neděle, vítání jara 19.3.2018

Smrtná neděle je pátou nedělí v postním období před Velikonocemi.
Této tradici se věnujeme v mateřské škole každoročně téměř celý týden. Tradici velice pěkně přibližuje příběh ze seriálu Chaloupka na vršku "Jak se Andulka bála smrtky".
Na smrtnou neděli se těší hlavně děvčátka. Doslova se vyřádí na výrobě smrtky. Tentokrát pomáhali i chlapci. Smrtku společně vyrobili jen z kartonu a barevného krepového papíru. Předtím totiž udělali pokus, zda papírová smrtka uškodí přírodě. Namočili kartonový a krepový papír do misky s vodou a asi po čtyřech dnech usoudili, že papír přírodě neuškodí - rozpustí se, proto může být smrtka z papíru.
Děti si mimo jiné hrály na přetahovanou s lanem - jaro se pere se zimou. Naučily se taneční hru Na Elišku. Vyrobily si malou smrtku domů na výstavku. Naučily se písničky a říkadla o smrtce a vítání jara:

"Smrt chodí po vsi, má velký vousy. Už nemůže choditi, musíme ji nositi.
Od města k městu neseme nevěstu, jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme."

Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi námi a teď už je za horami.
Hu, hu, hu, jaro už je tu! 
 

Balíková Vlasta  

Rodiče čtou dětem 19.3. - 26.3.2018

Rodiče čtou dětem 19.3. - 26.3.2018Týden čtení rodičů dětem probíhá v rámci projektu "Celé Česko čte dětem". Na tento týden se těší hlavně děti čtoucích maminek. Je to pro ně svátek, když se maminky na chvíli změní na "paní učitelku" a čtou jim pohádku. Letos přišlo číst šest maminek. Dětem se to líbilo velice. I maminky byly spokojené a nadšené.
Nechali jsme maminkám větší časový prostor. Protože jak jsme předpokládali, tak si děti na maminkách vyprosily až sedm pohádek. A také měly čas společně si o pohádkách popovídat.
Pohádkové knížky si maminky s dětmi připravily už doma. Měly vypůjčené i z knihovny.
A jaké pohádky se četly?
O Popelce, O Sněhurce, Domácích skřítcích, O třech prasátkách, ale také z dětské etikety O Viktorce, jak šla k zápisu, jak se má chovat ve škoolce atd.
Maminkám děkujeme, že si našly čas a věnovaly ho čtení pohádek ve školce. A příště se mohou zúčastnit čtení babička nebo dědeček (těch dětí, kterých maminky jsou zaměstnané a nemají možnost v době odpočinku dětí přijít do školky).
Čtení pohádek dětem a pak povídání si o přečtené pohádce je pro děti v dnešní době počítačů, tabletů, mobilů a televize velice velkým přínosem. Pomáhají dětem nejen při řeči, ale i při rozvoji fantazie a představivosti; vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy člověka samostatně uvažujícího, člověka kulturního, který se chová eticky a který si umí v životě poradit rozumem, nikoliv silou.

Balíková Vlasta

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát ... 

Na vítání jsme se připravovali již měsíc dopředu. Nacvičit básničky a písničky dostali za úkol děti - Anežka, Lidunka, Terezka, Honzík, Martinek a Samík. Zkoušeli jsme i s mikrofonem, neolizovat jej, ale pěkně u pusinky. Ať se to mrňouskům líbí. Neděle 25.3. jsme připraveni na obecním úřadě. Miminek je hodně a tak vystoupení bylo 2x. No to bylo dosti náročné i pro naše předškoláky. Ale podařilo se a všem se vystoupení třech kluků a třech sudiček velmi líbilo.
Vybíralová Zdeňka

Velikonoční malování 26.3.2018

Velikonoční malování 26.3.2018Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný...
Malované vajíčko k Velikonocům patří, ale je třeba to umět. Nabídla se p. A. Š.,že  nám ve školce ukáže malování kraslic včelím voskem. Přinesla dětem ukázat i různá vajíčka - pštrosí, pštrosa emu, husí, kachní a slepičí. Děti obdivovaly velikostní rozdíly vajíček. K malování poskytla dětem krásná bílá vyfouklá vajíčka.
Děvčátka, ale i dva chlapci se nemohli dočkat, až si malování vyzkouší. A moc se jim dařilo. I když je to náročná technika. Musí se pracovat hodně rychle a přesně, protože vosk rychle zasychá. A ještě k tomu na zakulacený povrch.
Všechny děti byly pozorné, ukázka je zajímala, techniku si vyzkoušely. Hlavně měly radost, že si vajíčko mohou odnést domů.
Děkujeme za velice zajímavé dopoledne.
Balíková Vlasta

Dopolední pěší výlet za ponožkou Boženkou 20.4.2018

Dopolední pěší výlet za ponožkou Boženkou 20.4.2018Krásný slunný den, svačinka v batůžku, děti natěšeny. Pěší výlet probíhal v pohodě - děti objevovaly zelené fáborky značící cestu a povzbuzující dopisy od Boženky. Došli jsme až do areálu myslivecké chaty. Moc pěkné a klidné místo. Po svačince se jen zaprášilo. Boženka připravila dětem velice pěkné vyžití - lepení obrázků pro maminku, tvoření "knížky", do které si nalepily předem složené puzzle a natiskaly stopy zvířat a listy stromů. Na dalším stanovišti poznávaly volně žijící zvířata a zařazovaly je podle toho, kde žijí - do lesa, k vodě, do polí. Stanoviště, kde byly kolem pasu přivázány a směr ukazovala karabinka připnutá k lanku, se jim líbilo nejvíce (přelézat, podlézat). Nelze zapomenout i na hmatový chodník - ze štěrku, listí, šišek, trávy, kartonu, který si skoro všechny děti vyzkoušely bosou nohou (jinak v ponožkách).
Nakonec děti dostaly ještě odměnu - výborné muffiny a čaj. Takto posilněné a za zpěvu jsme se vrátili do školky. Oběd do nich padl jak do studny. A ještě než skončila pohádka už spaly.
Moc děkujeme Božence a jejím pomocníkům za velice pěkně a pečlivě připravené dopoledne. Slíbila dětem, že je naposled navštíví v červnu.
Balíková Vlasta

Včelí kálovství 23. 4. 2018

Včelí kálovství  23. 4. 2018Všechno kolem kvete a voní a něco bzučí ... včelky
Právě o tomto malém velmi pilném tvorečku nám přijeli do školky popovídat manželé Dobešovi vedoucí včelařského kroužku z Mikulovic. Proč chováme včeličky? Děti odpovídali - že máme od nich med. Nejdůležitější je opylování všeho co kvete, aby na třešni byly třešinky, abysme měli jablíčka, rajčata, okurky ... Dále jsme se dozvěděli jak to s včelařením začalo, v pravěku kdy lidé přišli na to, že je to sladká dobrota. Postupně se začaly chovat včely na člověkem připraveném místě. Nejdříve to byly kláty, pak košíky až současné dřevěné úly. Víme už co všechno včeličky v úle dělají - jsou krmičky, uklízečky, stavitelky, strážnice - bojovnice, dělnice - létavky. V každém úle je jedna matka - královna a trubci - kluci a hodně moc včelích dělnic. Včelky mají na obranu žihadlo, ale jak jednou píchnou umřou. Na žihadle na konci mají háček, ten se do kůže zasekne a utrhne se včelce zadeček. Včelka umře na obranu svého úlu. Děti ochutnávaly různé druhy medu. Povídání bylo velmi pěkné a celé sladké.
Vybíralová Zdeňka

Sférické kino ve školce 25. 4. 2018

Sférické kino ve školce 25. 4. 2018Ve středu 25. 4. k nám zavítalo kino. Tedy ne tak obyčejné kino, ale sférické kino. Ve sférickém kině se promítá podobně jako v planetáriu. Je to vzduchem nafouknutý kulatý stan, ve kterém jsou karimatky. Děti se na ně pohodlně posadily nebo si i lehly a v příjemné atmosféře sledovaly děj filmu, který byl promítán prostorově. Nejen na stěny kolem dokola, ale i na strop kopule stanu.
Shlédli jsme velmi pěknou naučnou pohádku: "Tajemství stromů". Krásnou přírodou nás provázela beruška a svatojánský brouček. Dostali jsme se dokonce i do kořenů stromů či jsme proplouvali cévními svazky listů. Děti se tak dozvěděly vše o životě stromů od jara až do zimy. Prožily ve filmu, jak putuje voda ze země až do listů.
Na děti měla pohádka velmi dobrý vliv, odpočinuly si, uklidnily se a hlavně prožily citový prožitek, který je v jejich věku nesmírně důležitý.
Všem dětem se pohádka moc líbila, byly nadšené a těší se, až nás opět sférické kino navštíví.
Balíková Vlasta

Zábavná první pomoc pro děti v MŠ 30. 4. 2018

Zábavná první pomoc pro děti v MŠ 30. 4. 2018Věděly by děti, jak přivolat pomoc, kdyby se babičce udělalo špatně a byly s ní samy doma?
Teď už určitě ANO. Přijela totiž dětem poradit paní doktorka Lucka. Přivezla si s sebou medvěda Teodora, za jehož pomoci děti seznámila, jak se zachovat v případě např.:
že se jim přihodí úraz a jsou tam úplně samy,
že zůstanou s babičkou samy doma a babičce se udělá špatně,
jak přivolat pomoc, pokud není blízko jiný dospělý,
taky si vyzkoušely obvázat svého plyšáčka,
dozvěděly se, co dělat a nedělat při opaření nebo popálení atd.
Děti téma velice zaujalo. Rády mluví o svých bolístkách a ukazují je. Ještě radši si hrají na doktory.
Pomáhaly paní doktorce jako záchranáři - odnášely raněného Teodora; určovaly podle obrázků zranění, kdy je potřeba přivolat záchranku a kdy ne.
Paní doktorka děti pochválila, že už umí číslo "155" na přivolání lékařské pomoci.
Těšíme se na další téma - Bezpečnost v dopravě.
Balíková Vlasta

Den rodiny 15. 5. 2018

Den rodiny 15. 5. 2018Mraky se stahují, hustě prší...
A nám se kazí tak dlouho plánovaný a připravovaný Den rodiny. Chtěli jsme spojit oba svátky rodičů - Den matek a Den otců - aby se společně užili. Děti samy vymýšlely hry a činnosti, jaké si chtějí s oběma rodiči vyzkoušet. Např.: skákání v pytli, trakaře, házení plovacím kruhem na dítě, zdravotní chodník, PH: - provlékání v kruhu obručemi, bubliny a nakonec opékání "buřtíků".
A přišel déšť!
Zůstali jsme v budově, ale nálada byla přesto skvělá. Protože děti přednesly přání, básničky, zazpívaly písničky i zatancovaly.
Tatínci a maminky pak měli za úkol najít si přání a dárek pod kytičkou (zrcátko a otvírák)- starší děti si je podepisovaly samy, mladší děti si natiskly svou značku. A proběhly pusinky.
Děti nepřišly zkrátka. Dostaly sladkou odměnu.
Ke Dni matek a ke Dni otců přejeme maminkám a tatínkům radost ze svých dětí, hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
(Naplánované hry si děti užijí na svůj svátek - Den dětí).
Balíková Vlasta

Praktikantka Lenka

Praktikantka LenkaOd pondělí 21. 5. do 1. 6. byla v naší školce praktikantka Lenka. Deti si ji velmi oblíbily a běhaly za ní jako mušky na lep.

29. 5. jsme pro děti s rodiči připravili Cyklo den na parkovišti u koupaliště. Cyklo klub Kučera přijel se svými zvláštními koly a motokárami. Děti mohly vše vyzkoušet a také se něco o dopravě a bezpečnosti dovědět.

Na oslavu Dne dětí jsme společně s dětmi upekli Rafaelo kokosové řezy a děti ochutnávaly, jak se povedly. Na rozloučenou nová učitelka Lenka přinesla dětem jahodový koláč.
Vybíralová Zdeňka

Kejklíř Vlasta ve školce 5. 6. 2018

Kejklíř Vlasta ve školce 5. 6. 2018Jako poslední překvapení pro děti, bylo vystoupení kejklíře Vlasty. Nedříve se tvářil, jako že nic moc neumí, ale pak se rozparádil a házel vším možným. Letělo to tak vysoko, že to ani nebylo vidět :) Hodil až nad střechu školky. No ještě že jsme byli venku. Děti si spoustu věcí samy vyzkoušely, bubnovaly do rytmu, žonglovaly - pravda, musí ještě trénovat. Byla to prima zábava. A ta jízda na kole bez řidítek ...   Domů si každý nesl balonek jako pejska, meč, labuť, medvídek ...
Vybíralová Zdeňka

Loučení s předškoláky 14. 6. 2018

Loučení s předškoláky 14. 6. 2018"Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
vyrostli jsme jako květ."
Předškoláci se dočkali. Pozvali si své rodiny, aby si loučení jaksepatří užili. Písničku Únanovská školička, básničky, scénku na píseň Kluci s klukama, tancování s aktovkami na Pátou a nakonec Písničku "Máme vás rádi mámy, tátové..."- vše zvládli na 1*.
Po dojímavém vystoupení je čekala školková maturita - od všeho něco - počítání, geometrické tvary, poznání písmene, vlastní podpis, házení na cíl, stříhání lízátka poslepu.
A přišlo na řadu pasování na školáky kouzelnou pastelkou v kouzelné bráně. Každý dostal spoustu dárků na vzpomínku na školková léta. Oblékli si absolventská trička a kšiltovky, poslední společné focení.
A huráá do jídelny na hostinu! Na hlavu dostaly čepice plavčíků. Shůry na ně dohlížela velká chobotnice, na stole pirátská hostina. Kolem vše jak na velké lodi.
Nechyběl ani přípitek - "Na školu! Na jedničky! Na kamarády! Na učitelky! Na děti! Na zdraví!"
Odchází 13 předškoláků. Je to dobrý kolektiv.
Přejeme jim šťastný vstup do 1. třídy základní školy.
Balíková Vlasta

Poslední návštěva ponožky Boženky 15. 6. 2018

Poslední návštěva ponožky Boženky 15. 6. 2018Červen je především časem loučení. Přišla se s dětmi rozloučit i ponožka Boženka. Přinesla dětem plno dárků - omalovánky, medaile, samolepky, pexeso, záložky do knihy pro předškoláky, svázala dětem jejich splněné úkoly. A nechyběly i bonbony.
Ale předtím si Boženka vyzkoušela děti, zda si pamatují pravidla o chování v přírodě, hlavně v lese. Což děti zvládly na 1*.
Následovalo předání certifikátu.
Poslední společná fotka a ponožka Boženka se s dětmi loučí.
Doufáme, že nás navštíví i v příštím roce. Nebo nějaká její kamarádka nebo kamarád?
Moc děkujeme za velice pěkné chvíle strávené s Boženkou - ať na podzim, v zimě, na jaře nebo v létě na chatě.
Balíková Vlasta

Exkurze do ruční papírny 25. 6. 2018

Exkurze do ruční papírny 25. 6. 2018Dětí vědí, že se papír vyrábí ze dřeva. Ale na co se psalo dříve než vznikl papír? To se dozvěděly v ruční papírně v Želeticích.
Nejdříve se psalo na hliněné, dřevěné, kovové desky. Potom na papyrus (ze šáchoru papírodárného), který vytlačil pergamen (ze zvířecí kůže). Papír vynalezli Číňané. Od 16. stol. se začal vyrábět i v českých zemích.
Děti pozorně naslouchaly, prohlédly si dílnu, kde se papír vyrábí; také obchůdek s výrobky z ručního papíru (přání, notýsky, rabičky, diplomy, dárkové tašky, svatební oznámení ad.). Pan čerpač jim názorně předvedl, jak se papír vyrobí. Poté si děti vlastnoručně vyrobily svůj ruční papír s vodotiskem sluníčka (znak želetické papírny) nebo draka (znak nejstarší papírny v Turnově). Také měly možnost vylisovat si slepotisk sluníčka.
Než se děti nasvačily, našly si i chvilku na taneček, byly jejich papíry suché. Mohly si je odvézt domů. Navštívili jsme i místní dětské hřiště. Děti vypadaly spokojeně. Moc pěkný zážitek.
Balíková Vlasta

Beseda se zástupcem Policie ČR 27. 6. 2018

Beseda se zástupcem Policie ČR 27. 6. 2018Před každými prázdninami se dětem dostává poučení o nebezpečných situacích, které mohou nastat. O nebezpečích, která na ně číhají a svádí vyzkoušet neznámé. Ve školce si povídají u obrázků s těmito situacemi, navozují se nebezpečné situace: "Co by se stalo kdyby...", "Co bys dělal, kdyby...".
Ale nejlepší poučení je od osoby kompetentní, nejlépe od policisty. Děti si zároveň mohly prohlédnout a vyzkoušet výstroj - hlavně neprůstřelnou vestu a helmu s brýlemi.
Věříme, že si tato vážná slova vezmou děti k srdci. A že prázdniny proběhnou bez úhony.
Balíková Vlasta
Provoz mateřské školy bude přerušen od 16. 7. 2018 do 2. 9. 2018.  
Provoz bude zahájen v pondělí 3. září 2018.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

od školního roku 2024/2025 bylo zveřejněno na úřední desce.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zápis do mateřské školy

proběhne v úterý 7. 5. 2024 v době od 15 do 16.30 hodin v budově mateřské školy. Informace jsou k dispozici v sekci Zápis do MŠ..

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign